Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Nazwa: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Symbol: WKiAW
E-mail: wkiaw@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:

 1. Kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
 2. Kontrola finansowo - księgowa jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
 3. Audyt wewnętrzny
 4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej

1. Prowadzenie audytu wewnętrznego

• Niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin tj.:
      - zgodności działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Gminie procedurami wewnętrznymi,
      - skuteczności i efektywności działania i realizowania stawianych przed jednostkami zadań,
      - wiarygodności sprawozdań,
      - ochrony zasobów,
      - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
      - efektywności i skuteczności przepływu informacji,
      - zarządzania ryzykiem.

• Przygotowanie (do końca każdego roku) w porozumieniu z Prezydentem Miasta planu audytu na następny rok, w którym uwzględnia się w szczególności:
      1) wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka,
      2) wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych,
      3) listę obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające,
      4) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających,
      5) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych,
      6) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających,
      7) informację na temat cyklu audytu.

• Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przekazanie go Prezydentowi Miasta informując w nim o stopniu realizacji zadań audytowych oraz o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej (do końca stycznia każdego roku).
 

2. Prowadzenie kontroli finansowo - księgowych i formalno - prawnych:

      - Wydziałów i Biur Urzędu Miejskiego,
      - jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,

3. Realizowanie obowiązku organu sprawdzającego nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym:
       - przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
       - udzielanie pomocy przy wykonywaniu zadań Gminy z zakresu bhp
       - inicjowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących bhp - w miarę potrzeb i możliwości.

4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej.

5. Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.
 
Wyniki przeprowadzonych kontroli:
Dodatkowe Informacje:
 • Pozostałe informacje dotyczące zadań Wydziału - udostępniane są na wniosek

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Arleta BorekGłówny Specjalistatelefon: 91 4245699pokój 335I

 • Joanna Jaszczuk-GajewskaAudytor wewnętrznytelefon: 91 4245529pokój 335D

 • Andrzej KępaGłówny Specjalistatelefon: 91 4245699pokój 335I

 • Magdalena Kolanowska-PasichInspektortelefon: 91 4245323pokój 335J

 • Agnieszka KoniecznaDyrektor Wydziałutelefon: 91 4245852pokój 335H

 • Andrzej LejkZastępca Dyrektora Wydziałutel./fax telefon: 91 4220154, telefon: 91 4245852pokój 335G

 • Natalia MalinowskaGłówny Specjalistatelefon: 91 4245698pokój 335J

 • Anna Mazaraki-NurekPodinspektorSekretariat WKiAWtelefon: 91 4245852, tel./fax telefon: 91 4220154pokój 335F

 • Jakub MądryGłówny Specjalistatelefon: 91 4245385pokój 335K

 • Urszula PobikrowskaGłówny Specjalistatelefon: 91 4245323pokój 335J

 • Alicja WiśniewskaGłówny Specjalistatelefon: 91 4245385pokój 336K

 • Andrzej ZimnowodzkiAudytor wewnętrznytelefon: 91 4245385pokój 335K

 • Małgorzata ŻamojcinGłówny Specjalistatelefon: 91 4245529pokój 335D

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/01/19, odpowiedzialny/a: Agnieszka Konieczna, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/03/06 14:24:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/03/06 14:24:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/22 14:08:25 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:52:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/01/25 11:58:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/25 11:45:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/03/12 09:28:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/05/14 11:08:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/25 13:00:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/01/09 12:10:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/02/21 11:20:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:38:04 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:32:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:27:37 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:24:48 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 11:10:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/07/02 10:51:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/02/15 09:47:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 12:39:45 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/12 09:38:15 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/02/12 09:36:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/02/22 08:55:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/25 14:47:00 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:37:29 nowa pozycja