Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wydział Oświaty

Nazwa: Wydział Oświaty
Symbol: WOś
E-mail: wos@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Oświaty należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego , placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Inicjowanie tworzenia, przekształcania, likwidacji i łączenia w zespół publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, o których mowa w pkt 1.
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji.
 7. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 8. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów, nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe.

Portal Edukacyjny

Rekrutacja do klas IV i VII sportowych oraz mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2019/2020

System Informacji Oświatowej:

Wykaz szkół i placówek oświatowych w Szczecinie:

Dodatkowe informacje:

Odniesienia:


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2003/11/05, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/08/23 12:49:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/08/23 12:49:14 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/05/24 11:07:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/12 09:36:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/01/25 10:48:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 10:30:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 10:29:50 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 10:22:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/09/06 09:40:11 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:03:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/08/29 14:18:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/09/08 11:00:29 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2015/05/25 11:29:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/03/23 09:32:44 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2015/03/04 14:02:55 modyfikacja wartości
Agata Zwolankiewicz 2014/09/02 12:41:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:12:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:09:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:08:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/04/01 10:03:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/03/20 10:55:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/02/14 15:39:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2014/02/14 15:38:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/02/10 10:46:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/09/20 14:50:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/09/20 14:47:39 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/09/09 14:55:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/08/30 15:52:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/08/30 15:50:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/08/14 12:38:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/04/15 11:18:27 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/03/11 14:02:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/02/14 10:35:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/01/24 12:40:15 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2012/11/27 09:45:52 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2012/11/27 08:06:28 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2012/11/23 14:40:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/10/03 08:39:59 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/10/03 08:32:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:44:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:43:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 10:39:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/03/23 14:56:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/02/27 10:53:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/02/27 10:49:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/09/28 14:52:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/08/25 15:24:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/08/25 15:23:49 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/08/25 15:23:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/18 10:09:04 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/03/18 09:54:43 modyfikacja wartości

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Agata Baranstanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowych oraz Programów Wspierającychtelefon: 91 4245653numer pokoju: 305

 • Ewa Brożekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Programów Wspierających telefon: 91 4245734numer pokoju: 350

 • Jolanta Cętka-Sobotkiewiczstanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245661numer pokoju: 363A

 • Małgorzata Cisstanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245171numer pokoju: 355

 • Marek Ciszewskistanowisko: Kierownik Referatu nazwa komórki organizacyjnej: Referat Programów Wspierających telefon: 91 4245787numer pokoju: 351

 • Adrianna Dąbrowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. Systemu Informacji Oświatowejtelefon: 91 4245636numer pokoju: 357

 • Katarzyna Dudczak-Łuczkowskastanowisko: Inspektortelefon: 91 4245638numer pokoju: 355

 • Katarzyna Duszyńskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4245644numer pokoju: 353

 • Kinga Grudzińskastanowisko: Inspektortelefon: 91 4245150numer pokoju: 365

 • Małgorzata Iskrastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4245645numer pokoju: 304

 • Anna Jalińskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4245785numer pokoju: 353

 • Paulina Jankowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4245786numer pokoju: 364

 • Grzegorz Janowskistanowisko: Główny specjalistatelefon: 91 4245659numer pokoju: 361

 • Anna Kaczkiełłostanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245624numer pokoju: 359

 • Ewelina Kołodziejstanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245640numer pokoju: 304

 • Agnieszka Koniecznastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4245788numer pokoju: 353

 • Beata Kostańskastanowisko: Inspektor nazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4351120numer pokoju: 364

 • Edyta Ksiągstanowisko: Inspektortelefon: 91 4245169numer pokoju: 354

 • Alicja Lamparskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami telefon: 91 4245641numer pokoju: 355

 • Anna Legutowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4245655numer pokoju: 362

 • Andronika Maciejewska-Wyryszukstanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245166numer pokoju: 363

 • Małgorzata Marcisiakstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4351253numer pokoju: 364

 • Katarzyna Mazurczakstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Programów Wspierających telefon: 91 4245734numer pokoju: 350

 • Ewa Mazurkiewiczstanowisko: Inspektortelefon: 91 4245639numer pokoju: 363

 • Alicja Nowaczewskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4351136numer pokoju: 362

 • Katarzyna Pietrzykstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami telefon: 91 4351246numer pokoju: 359

 • Iwona Potrykus stanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Szkołamitelefon: 91 4245643numer pokoju: 301

 • Lidia Rogaśstanowisko: Dyrektor Wydziałutelefon: 91 4245643numer pokoju: 303

 • Anna Roszczykstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Programów Wspierających telefon: 91 4351298numer pokoju: 350

 • Leonarda Rożekstanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245663numer pokoju: 365

 • Marta Rupstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Programów Wspierających telefon: 91 4351263numer pokoju: 352

 • Aneta Serdyńskastanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245436numer pokoju: 354

 • Julita Serwastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4245691numer pokoju: 362A

 • Piotr Spundastanowisko: Główny specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami telefon: 91 4245168numer pokoju: 361

 • Grażyna Stempińskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami telefon: 91 4245165numer pokoju: 356

 • Karolina Suszczyńskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat WOśtelefon: 91 4245643numer pokoju: 302

 • Katarzyna Szczęchstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4245646numer pokoju: 356

 • Beata Trzos-Hrycykstanowisko: Główny specjalista nazwa komórki organizacyjnej: Referat Programów Wspierających telefon: 91 4245797numer pokoju: 352

 • Agnieszka Walasstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Programów Wspierających telefon: 91 4245836numer pokoju: 350

 • Marta Wiśniewskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami telefon: 91 4351246numer pokoju: 359

 • Wioletta Wiśniewskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Programów Wspierających telefon: 91 4245174numer pokoju: 352

 • Teresa Woroniakstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Ekonomiczno-Finansowytelefon: 91 4245647numer pokoju: 356

 • Wioletta Zmorzyńskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami telefon: 91 4245167numer pokoju: 356