Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wydział Informatyki

Nazwa: Wydział Informatyki
Symbol: WInf
E-mail: informatyka@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Informatyki należy:

  1. Informatyzacja Urzędu oraz koordynacja informatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin,
  2. Administrowanie siecią transmisji danych i urządzeń sieciowych Gminy Miasto Szczecin,
  3. Budowa baz danych, systemu map komputerowych, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych Urzędu,
  4. Informatyczne zabezpieczenie danych Urzędu,
  5. Gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową i koordynacja zaspokajania potrzeb Urzędu w tym zakresie,
  6. Zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Łukasz Bojanowski telefon: 91 4245888 pokój 235 - 310 Stanowiska ds. administrowania siecią komputerową Główny Specjalista
Andrzej Budny telefon: 91 4351261 pokój 235 - 311 Referat Oprogramowania Główny Specjalista
Daniel Czarnecki telefon: 91 4245709 pokój 235 - 211 Referat Wsparcia Użytkowników Podinspektor
Tomasz Czerniawski telefon: 91 4245036 pokój 235 - 212 Referat Portali Informacyjnych Główny Specjalista
Magdalena Dembowska telefon: 91 4245712 pokój 235 - 209 Referat Projektów Główny Specjalista
Krzysztof Domoń telefon: 91 4245725 pokój 235 - 210 Referat Oprogramowania Główny Specjalista
Marek Dymek telefon: 91 4245719 pokój 235 - 310 Referat Obiegu Dokumentów Główny Specjalista
Mariusz Hadrzyński telefon: 91 4351157 pokój 235 - 310 Referat Obiegu Dokumentów Główny Specjalista
Agnieszka Hnatkowska telefon: 91 4245713 pokój 235 - 310 Referat Portali Informacyjnych Kierownik Referatu
Robert Jurgielewicz telefon: 91 4245060 pokój 235 - 310 Stanowiska ds. administrowania siecią komputerową Główny Specjalista
Sławomir Klimek telefon: 91 4245720 pokój 235 - 311 Referat Oprogramowania Kierownik Referatu
Sebastian Koba telefon: 91 4331571 pokój 235 - 311A Zespół Miejskiej Infrastruktury Teletechnicznej Inspektor
Agnieszka Korczyńska telefon: 91 4351205 pokój 235 - 209 Referat Projektów Główny Specjalista
Iwona Krynicka telefon: 91 4245717 pokój 235 - 310 Referat Obiegu Dokumentów Kierownik Referatu
Anna Laskowska-Boka tel./fax telefon: 91 4224692, telefon: 91 4245700 pokój 235 - 206 Sekretariat WInf Główny Specjalista
Tomasz Lasocki telefon: 91 4245704 pokój 235 - 210 Referat Projektów Główny Specjalista
Maciej Lubowicki telefon: 91 4245727 pokój 235 - 211 Referat Wsparcia Użytkowników Główny Specjalista
Grzegorz Marcinkian telefon: 91 4245715 pokój 235 - 310 Referat Portali Informacyjnych Główny Specjalista
Kamila Markiewicz telefon: 91 4245707 pokój 235 - 212 Stanowisko ds. umów Główny Specjalista
Olga Mazaraki telefon: 91 4245722 pokój 235 - 210 Referat Projektów Główny Specjalista
Marta Midera telefon: 91 4245034 pokój 235 - 208 Referat Projektów Kierownik Referatu
Ryszard Nowacki telefon: 91 4351291 pokój 235 - 211 Referat Wsparcia Użytkowników Podinspektor
Grzegorz Paszkiewicz telefon: 91 4351260 pokój 235 - 311A Zespół Miejskiej Infrastruktury Teletechnicznej Kierownik Zespołu
Marek Pawłusiewicz telefon: 91 4245724 pokój 235 - 211 Referat Wsparcia Użytkowników Podinspektor
Andrzej Płochocki telefon: 91 4351297 pokój 235 - 311 Referat Oprogramowania Główny Specjalista
Marcin Rochna telefon: 91 4245729 pokój 235 - 310 Referat Obiegu Dokumentów Inspektor
Andrzej Sałaciński telefon: 91 4351266 pokój 235 - 311A Zespół Miejskiej Infrastruktury Teletechnicznej Główny Specjalista
Agnieszka Słowińska telefon: 91 4245708 pokój 235 - 212 Referat Wsparcia Użytkowników Kierownik Referatu
Radosław Słowiński telefon: 91 4351138 pokój 235 - 211 Zastępca Dyrektora Wydziału
Ewa Szynkowska telefon: 91 4245776 pokój 235 - 207 Zastępca Dyrektora Wydziału
Anna Tarnawska telefon: 91 4245706 pokój 235 - 212 Referat Portali Informacyjnych Główny Specjalista
Katarzyna Ufnal telefon: 91 4331572 pokój 235 - 211 Referat Portali Informacyjnych Główny Specjalista
Marta Urbańska telefon: 91 4245714 pokój 235 - 311 Referat Oprogramowania Główny Specjalista
Rafał Zygmunt telefon: 91 4802073 pokój 235 - 310 Stanowiska ds. administrowania siecią komputerową Główny Specjalista
Kamila Żukowska telefon: 91 4245728 pokój 235 - 211 Referat Wsparcia Użytkowników Inspektor
Janusz Żyliński telefon: 91 4245703 pokój 235 - 207 Dyrektor Wydziału
udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2003/06/03, odpowiedzialny/a: Janusz Żyliński, wprowadził/a: Sławomir Klimek, dnia: 2019/09/13 23:00:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Klimek 2019/09/13 23:00:07 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2019/09/11 07:55:29 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:49:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/02 13:42:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 14:09:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 14:08:59 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 12:38:17 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2008/02/14 07:51:36 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:03:34 modyfikacja wartości