Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Lista kandydatów na członków do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie


Podstawa prawna:
W związku z realizacją uchwały Nr XXIII/551/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 4413, z 2017 r. poz. 2326) oraz Zarządzeniem Nr 368/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie
 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa podmiotu zgłaszającego

Krótki opis kandydata

1

Bronisława Świerdłowska

Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora SAPP WHUS "RAZEM" w Szczecinie

Od 2000 r. Przewodnicząca Koła Repatriantów przy OZ Stowarzyszenia "Wspólna Polska". Członek Zarządu OZ SWP. Wolontariuszka Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora aktywnie uczestniczy w grupie wolontariuszy i mentorów SHUS.

2

Wanda Kłoszewska

Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia "Świteź" w Szczecinie

Jest członkiem Stowarzyszenia w, którym pełni funkcję sekretarza.

3

Piotr Michalski

 

Od 2004 r. słuchacz SUTW. Delegat na I zjeździe Solidarności

4

Ewa Kawelska

Stowarzyszenie UTW

Inicjatorka projektów uchwał podejmowanych przez Radę Miasta dotyczących osób starszych.

5

Danuta  Koźmian

Stowarzyszenie UTW

Wieloletni wykładowca SUTW w Szczecinie i Dziwnowie. Wieloletni wykładowca - profesor US - od 1970 do 2008 r. pracownik Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletni pracownik Poradni Wychowawczej dla Dzieci i Rodziców przy Lidze Kobiet. Założycielka Szczecińskiego Towarzystwa Pedagogicznego w 1982 r.

6

Maria Rympel

Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"

Pomysłodawca oraz prezes stowarzyszenia "Razem Łatwiej" aktywnie uczestnicząca w życiu stowarzyszenia.

7

Iwona Kanciała

Stowarzyszenie "Skolwin i My"

Członek stowarzyszenia "Skolwin i My". Od 1998 r. związana z Klubem Seniora. W latach 1994-1999 r. przewodnicząca Rady Osiedla Skolwin. Czynna uczestniczka zadania "Miejsce Aktywności Międzypokoleniowej Magiel"

8

Tadeusz Dudziński

Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów

Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie mediator sądowy. Pełnił funkcję ławnika oraz był członkiem Rady Ławniczej Sądu Okręgowego. Aktywny działacz na rzecz fundacji "Razem lepiej"

9

Magdalena Richter

Stowarzyszenie UTW

Od 2011 r. członek SUTW. Była przewodnicząca Rady Turystyki przy SUTW. Od 2012 r. członek zarządu SUTW.

10

Krystyna Dolińska - Piotrowic

z

Stowarzyszenie UTW

Od 2006 r. członek SUTW. Kierownik Zespołu Kultury. W latach 2012 - 2015 r. członek zarządu SUTW. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa ds. dydaktycznych w stowarzyszeniu.

 

 

11

Elżbieta Sikorska

Stowarzyszenie UTW

Od 2012 r. członek SUTW. Od 2015 r. redaktor naczelna wydawanego przez SUTW czasopisma "PRANA".

12

Marek Molewicz

Fundacja HUMANUM (B)EST

Emerytowany pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej. Doradca i szef Gabinetu Wojewody Zachodniopomorskiego - Marka Tałasiewicza. Prezes Zarządu Fundacji Humanum (B)EST, realizującej zadania publiczne z zakresu aktywizacji i integracji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Miasta oraz MRPiPS.

13

Mirosława Franczak

Stowarzyszenie UTW

Od 2015 r. członek SUTW. W 2017 r. członek społeczny komisji oceniającej wnioski projektowe na rzecz osób wykluczonych społecznie w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.

14

 

Eleonora Jakubiak - Adamczyk

Stowarzyszenie UTW

 

Działaczka Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej i Nowogródka i Polesia "Świteź", w którym pełniła funkcje wiceprezesa ds. finansowych. Członkini w Radzie ds. Seniorów przy Marszałku Woj. Zachodniopomorskiego. Od trzech lat prezes SUTW.

15

Jolanta Kozakiewicz

Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora SAPP WHUS "RAZEM" w Szczecinie

Była radną VI Kadencji Wojewódzkiej Rady Narodowej. Zaangażowana w działalność SHUS. Wolontariuszka w Herbarium Stetinensis. Członek Zespołu Mentoringu w SHUS.

16

Barbara Pyć - Podlewska

Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora SAPP WHUS "RAZEM" w Szczecinie

Zaangażowana w działalność SHUS. Aktywna wolontariuszka w Książnicy Pomorskiej, MBP oraz w Filharmonii.

17

Elżbieta Bogacka

Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora SAPP WHUS "RAZEM" w Szczecinie

Wieloletnia pracownica Urzędu Miasta w Wydziale Komunikacji. Członek Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Były członek zarządu oraz prezydium. Członek grupy wolontariuszy i mentorów SHUS. Od 2015 r. wolontariuszka Herbarium Stetinensis.

18

 

Jadwiga Danak

 

Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora SAPP WHUS "RAZEM" w Szczecinie

Organizator grupy wolontariatu w Herbarium Stetinensis. Przewodnicząca grupy Foto w SHUS. Organizatorka wielu imprez sportowych, turystycznych oraz kulturalnych w klubach studenckich i osiedlowych.

19

Danuta Walaszek

Związek Nauczycielstwa Polskiego Miejska Sekcja Emerytów i Rencistów

Emerytowana nauczycielka aktywna członkini  Sekcji Emerytów i Rencistów w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Współorganizator akcji "Opieka nad sobą starszą - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"

20

 

Józef Małosek

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski

Od 15 lat dyrektor Polskiego Związku Niewidomych okręgu zachodniopomorskiego. Organizator turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niewidomej. Od wielu lat zajmuje si rehabilitacją społeczną, zawodową i medyczną osób z dysfunkcją wzroku.

21

Helena Markowska

Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora SAPP WHUS "RAZEM" w Szczecinie

Inicjatorka i koordynatorka wolontariatu w Książnicy Pomorskiej oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

22

Wanda Skoczylas

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych w Szczecinie

Do 2016 r. kierownik zespołu opracowującego projekt powstania Ekonomicznej Akademii Seniora. Aktualnie koordynator Rady Programowej Ekonomicznej Akademii Seniora.

23

Lilianna Nowosielska

Dom Kultury "Klub Skolwin"

Członek Zarządu Honorowych Dawców Krwi "Skolwin" przy PCK Szczecin. Wiceprezes zarządu ROD im. Marii Konopnickiej. Członek Rady Osiedla Skolwin. Członek klubu seniora przy domu kultury "Klub Skolwin".

24

Stanisław Stankiewicz

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Szczecinie

Radny Rady Miejskiej. Działacz Stronnictwa Demokratycznego.

25

Edmund Trokowski

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sport"

Były Radny Rady Miasta Szczecin.

26

Aleksandra Białonowicz

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin

Wieloletni Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Szczecin. Od 2003 r. koordynator oraz realizator projektu "Kultywowanie polskości, tradycji narodowej w aspekcie organizacji kombatanckich i osób represjonowanych", aktywna integracja środowiska kombatanckiego poprzez projekty oraz cykliczne wystawy: "Droga do Wolności" "Dzień Weterana".

27

Józef Wiśniewski

SAPP WHUS "RAZEM" w Szczecinie

2014 - 2017 - praca w telefonie zaufania "Anonimowy Przyjaciel". Prowadzenie aktywnych zajęć dla seniorów. Mentor Stowarzyszenia UTW.

28

 

Aleksandra Szachniewicz

 

Stowarzyszenie UTW

 

Od 2012 r. członek SUTW. Pełni funkcję Kierownika zespołu FotoVideo organizator wystaw fotograficznych na terenie Szczecina. Współpracuje ze stowarzyszeniem "Kamera". Brała czynny udział przy organizacji "KONTRAPUNKTu 2017". Członek Filmowej Akademii Seniora przy stowarzyszeniu "Kamera" w Szczecinie.

29

Marek Urbaniak

Stowarzyszenie "Lepszy Szczecin"

 Mieszkaniec Szczecina od 1948 r. pilny obserwator spraw związanych ze Szczecinem,

30

Jolanta Szyłkowska

Stowarzyszenie KRESY WSCHODNIE DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ w Szczecinie

Wieloletnia wolontariuszka w Kole Kresowym Żołnierzy AK. Współorganizatorka Zjazdów Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach. Opracowanie inicjatywy "Spotkania Pokoleń". Prezes okręgu szczecińskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Wydział Spraw Społecznych

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2017/09/22, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2017/09/22 10:54:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2017/09/22 10:54:07 nowa pozycja