Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2003/06/05, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/06/15 12:14:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/06/15 12:14:19 usunięcie pozycji
Tomasz Czerniawski 2016/06/15 12:14:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/04/23 08:50:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/11/28 14:19:43 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/11/27 08:30:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/11/27 08:26:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/24 12:53:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/09/20 07:57:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/05/11 15:24:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2005/01/14 10:20:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/05 10:42:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/05 10:41:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/05 10:39:59 modyfikacja wartości