Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej

Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 61.

  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
  3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
  4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust.1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.
udostępnił: Biuro Informacji Publicznej, wytworzono: 2003/06/05, odpowiedzialny/a: dyrektor Biura, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/08/14 11:37:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/08/14 11:37:49 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/07/16 12:45:48 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/07/16 11:38:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/14 13:51:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/11/03 09:04:51 usunięcie pozycji
Tomasz Czerniawski 2016/11/03 09:04:51 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/10/28 09:15:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/06/15 12:11:32 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/06/15 12:05:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/04 09:16:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/11/28 14:14:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/31 12:17:31 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/09/05 12:03:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/07 07:57:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2003/11/05 10:44:05 modyfikacja wartości