Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. witrażu Syreny i remontu Willi Strutza przy ul. Lipowej

Numer: 2935
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2021/07/23

Szanowny Panie Prezydencie,

w reakcji na odpowiedź na interpelację nr 2849 (sygn. BPM-I.0003.753.2021.AJ), w trybie interpelacji proszę o uściślenie informacji i przekazanie kalendarza z planowanymi czynnościami, określającego ramy czasowe wykonania następujących zadań związanych z konserwacją witrażu Syreny i renowacją budynku przy ul. Lipowej:
- zdemontowanie witraża i jego konserwacja,
- zlecenie ekspertyzy technicznej, diagnozującej stan zabytku, przyczynę zniszczeń oraz zakres niezbędnych prac remontowych wraz z ich wyceną,
- kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie, przy "poszanowaniu oryginalnej substancji oraz formy architektonicznej zabytku".
W jakim czasie planowane jest wykonanie tychże czynności? Jednocześnie proszę o potwierdzenie, że witraż wróci na pierwotne miejsce ekspozycji. Jego renowacja i pozostawienie w oryginalnym otoczeniu jest szansą na zwiększenie zainteresowania tymi rejonami miasta i rozwój społeczny.
Przy okazji, dziękuję za przychylność dla inicjatywy konserwacji przedstawienia gocławskiej Syrenki. Ma to duże znaczenie dla mieszkańców szczecińskiego Gocławia.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/07/23, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2021/07/23 15:05:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2021/07/23 15:05:42 nowa pozycja