Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych

Dot. witrażu

Numer: 2849
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2021/07/05

Szanowny Panie Prezydencie,
zwracam się z interpelacją o pilne podjęcie prac naprawczych i konserwatorskich w zabytkowej, należącej do miasta, willi przy ulicy Lipowej 19 (fot. 1). Prace w pierwszej kolejności powinny objąć dach wieży, gdyż dziury w nim (fot. 2, fot. 3, fot. 4) skutkują przeciekaniem deszczu, postępującą degradacją wieży oraz historycznych zdobień, które się w niej znajdują: witrażu. i fresków. W dalszej kolejności, remontu wymaga prawdopodobnie pozostała część budynku. Ubytki są w części dachu (fot. 5), elewacji (fot. 6) i innych elementach zewnętrznych (np. parapetach fot. 6).

Willa jest niezwykle urokliwym budynkiem, wzniesionym w 1911 r. dla Otto Strutza (fot. 8). Ma dwuspadowy dach zakończony wieżyczką, którą wieńczy miedziana kopuła. Na jej czubku ocalał duży wiatrowskaz, a na frontowej elewacji oryginalny wielki słoneczny zegar (fot. 9). Z braku odpowiedniej konserwacji wszystko to ulega postępującemu niszczeniu i degradacji.

Największą jednak szkodę ponosi ponad 100-letni witraż umieszczony we framudze okna na półpiętrze wieży (fot. 10, fot. 11). Ma on już poważne pęknięcia (fot. 12 ), ubytki szkła (fot. 13, fot. 14) oraz rozszczelnienia (fot. 15). Pod wpływem zniekształceń konstrukcji (wybrzuszeń) dojdzie za chwilę do wypadnięcia i stłuczenia witrażu, do czego nie wolno nam dopuścić.

Witraż ten jest w naszym mieście jednym z nielicznych albo nawet jedynym świeckim witrażem z początku XX w. łączącym szczeciński kontekst geograficzny (roślinność rzeczna) z popularnym motywem europejskiej kultury, jakim jest syrena. Choćby z tych powodów witraż zasługuje na zachowanie i konserwację, nie mówiąc o potencjale ikoniczno-promocyjnym, jaki syrena może nieść dla miasta posiadającego w swym herbie inne stworzenie fantastyczne.

Nadmienię, że kopułę wieży zdobią niszczejące, dekoracyjne freski, prawdopodobnie z tego samego okresu (fot. 16, fot. 17). One również wymagają konserwacji. Stanowią świadectwo kultury mieszczańskiej zeszłego wieku. Odpryski tynku i malunku, postępujący punktowo grzyb, bezpowrotnie nam je odbierają (fot. 18, fot. 19, fot. 20).

W czasie każdego deszczu budynek jest zalewany, a dziury na przestrzał w dachu wieży (fot. 21, fot. 22) oraz nieszczelności okien (fot. 23) z każdym rokiem się powiększają. Nawalne ulewy z przełomu czerwca/lipca jeszcze bardziej pogorszyły dotychcasowy stan. Pojawiły się kolejne ubytki, przecieki, spulchnięcia i zmiany struktury tynku. Konieczne jest pilne usunięcie szkód, zabezpieczenie witrażu i fresków, poddanie ich konserwacji, a w następnej kolejności przeprowadzenie remontu budynku.

Panie Prezydencie,
w naszym mieście podjęliśmy ostatnio dialog z kulturą mieszczańską przełomu XIX/XX wieku. Północne dzielnice Szczecina są wyjątkowym źródłem wiedzy i świadectwem tej kultury. W trosce o zachowanie jej materialnego dziedzictwa zwracam się o:
1. pilne wypełnienie ubytków w dachu wieży,
2. poddanie witrażu i fresków profesjonalnej konserwacji,
3. zabezpieczenie środków w budżecie na podjęcie prac remontowych pozostałej części budynku,
4. wykonanie dokumentacji fotograficznej witrażu, fresków (urząd nie posiada),
5. złożenie wniosku o wpis budynku do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 Interpelujący Radni:


Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Załączniki:

udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/07/05, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/07/05 08:43:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/07/05 08:43:29 nowa pozycja