Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze

W związku z nowymi zasadami naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze, wynikajacymi z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2019 r., poz. 1282/  oraz  Zarządzenia Nr 320/1 3  Prezydenta Miasta Szczecin z 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin, w tym miejscu publikowane będą:

 Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin, jest Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.
 
1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: 91 42 45 702,
e-mail: iod@um.szczecin.pl
 
2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miasta Szczecin oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl.
 
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/03/27, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Lidia Łajkun, dnia: 2021/04/27 09:32:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Łajkun 2021/04/27 09:32:51 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2019/07/23 14:06:32 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/10/10 08:01:28 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/08/28 09:46:47 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/08/28 09:46:29 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/06/29 12:59:35 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/06/08 11:57:42 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2017/12/08 13:41:55 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2016/07/18 15:17:26 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2016/03/15 13:08:05 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2016/02/05 08:37:39 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2014/11/26 15:08:27 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2014/11/26 15:08:10 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2014/11/25 14:41:02 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2014/11/25 14:37:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/12/14 09:41:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/08/06 10:09:06 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2010/08/05 09:04:32 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2010/08/05 09:04:18 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2010/08/05 09:02:09 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2010/08/05 08:45:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/03/27 13:09:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/03/27 13:08:38 nowa pozycja