Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CLXXIX/448/2002 z dnia 23 grudnia 2002 roku

UCHWAŁA NR CLXXIX/448/2002

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecina na 2003 rok.

Na podstawie art.13 pkt 3, w związku z art. 19 ust. 2, ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 577 i Nr 154, póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, póz. 984), po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecina na 2003 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  2. Urszula Głod-van de Sanden- Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecina na 2003 rok.

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2002/12/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:40:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:40:06 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:10:18 nowa pozycja