Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr XXXVII/86/2001 z dnia 26 marca 2001 roku

 UCHWAŁA NR XXXVII/86/2001

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 26 marca 2001 roku 

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 13 pkt. l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 ze zmianami: Dz. U. z 1994 r. Nr 76 poz. 344, Dz. U. z. 1995 r. Nr 124 poz. 601, Dz. U. z 1996 r. Nr 58 poz. 262, Nr 106 poz. 496, Dz. U. z 1997 r. Nr 28 póz. 153, Nr 41 poz. 255, Nr 106 poz. 679, Nr 113 poz. 734, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, póz. 1014, Nr 160, poz. 1062. z 2000 r. Nr 12 poz. 136), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Miasta Szczecina o możliwości spłaty kredytu, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
  2. Urszula Głod - van de Sanden - Członek
  3. Piotr Szycko - Członek

§1

pozytywnie opiniuje możliwość spłaty kredytu w kwocie 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), o zaciągnięcie którego ubiega się Miasto Szczecin na sfinansowanie wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2001/03/26, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:28:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:28:34 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:31:39 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/19 11:30:41 nowa pozycja