Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Konserwator w Internacie Zespole Szkół Budowlanych w Szczecinie


Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisku konserwatora w internacie

 

Ilość etatów: 17/40 etatu

 

Zatrudnienie: od 2 listopada 2021 r.

 

Informacja o umowie: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia


Wymagania:

 • kwalifikacje do zajmowanego stanowiska – wykształcenie średnie lub zasadnicze,
 • bieżące naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w internacie i stołówce,
 • bieżące naprawy i konserwacje wyposażenia kuchni z wyjątkiem napraw serwisowych,
 • usuwanie usterek stolarki okiennej i drewnianej,
  • naprawy sprzętu wyposażenia internatu i stołówki (stoły, krzesła, szafy, tapczany itp.),
  • wykonywanie drobnych prac ślusarskich (wymiana i naprawa zamków w drzwiach
   i szafach),
  • wykonywanie drobnych prac montażowo – instalatorskich,
  • wykonywanie robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarsko-okładzinowych,
  • montaż systemów suchej zabudowy,
  • szklenie okien,
 • uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji
  i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • doświadczenie w zawodzie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawidłowe nawiązywanie relacji interpersonalnych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Na podstawie
  art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na konserwatora
  w internacie
  . Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym.”

 

           

Termin zgłaszania ofert: do 29 października 2021 r.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie.
  Z administratorem można skontaktować się listownie: ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin, e-mailowo: szkola@zsb.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 422-52-34.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie:
  +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół Budowlanych w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo
   w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Oferty prosimy kierować na adres:

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego

ul. Unisławy 32/33

71-402 Szczecin

lub

szkola@zsb.szczecin.pl

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonów: 91- 422-03-43


Data wygaśnięcia: 29.10.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/11, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/11 09:39:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/11 09:39:06 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2021/10/11 09:38:33 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2021/10/11 09:34:23 nowa pozycja