Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel j. angielskiego w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 8 W SZCZECINIE

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Przedmiot: język angielski
 • Ilość wakatów: 4,5 godzin/tygodniowo
 • Liczba godzin dydaktycznych/ wychowawczych w tygodniu: 4,5 godzin/tygodniowo
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie od 06.10.2021 r.                                                  
 • Miejsce zatrudnienia: PP8, ul. Różowa 24 
 • Ważność ogłoszenia: 31.10.2021

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa placówki/ Przedszkole Publiczne nr 8 Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-781 Szczecin Ulica: Różowa 24
 • Telefon: 91 463 32 45
 • E mail: pp8@miasto.szczecin.pl

Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

 • ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunku pozwalającym prowadzić język niemiecki
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do  placówki lub przesłać pocztą  elektroniczną do 31.10.2021

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych .Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie ul. Różowej 24, 70-781 Szczecin, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie.


Data wygaśnięcia: 31.10.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/04, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/04 13:17:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/04 13:17:50 nowa pozycja