Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Konserwator w Szkole Podstawowej Nr 56 w Szczecinie


Oferta pracy dla konserwatora w Szkole Podstawowej Nr 56
w Szczecinie

 Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
• kategoria: pracownik obsługi –konserwator,
• ilość wakatów: 1,
• zakres obowiązków:

1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:

a) drobne prace elektryczne (uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontu, montażu urządzeń, instalacji, sieć elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV )

b) prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji)

c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)

d) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie)

e) prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)

2. Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)

3. Prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów.

4. Obsługa elektronarzędzi.

6. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.

7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

  Ważność ogłoszenia:.30.11.2021r.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

  • list motywacyjny i CV,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Na podstawie
    art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym.”

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 56

Ul. Malczewskiego 22

71-612 Szczecin
lub

e-mail: sp56@miasto.szczecin.pl

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 91 81 216 65

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

 Szkoła Podstawowa Nr 56, im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

 ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin; mail: sp56t@miasto.szczecin.pl

z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez e-mail:iod@spnt.pl, tel. 48 918522093

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej Nr 56, im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.


Data wygaśnięcia: 30.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/25, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/25 12:38:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/25 12:38:03 nowa pozycja