Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pedagog specjalny w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko Pedagog specjalny

 w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: nauczyciel wspomagający pracę w oddziale integracyjnym
 • Ilość wakatów: 1
 • Wymiar zatrudnienia: pełen etat (20/20)
 • Informacje o wakacie: umowa na rok szkolny 2021/2022
 • Ważność oferty do 31.10.2021 r.
 • Wymagane wykształcenie: Pedagog specjalny
 • Praca od zaraz

Dane adresowe:

 • Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-783
 • Ulica: A Kostki Napierskiego 13
 • Telefon: 91 46 29 288
 • E-mail: pp9@miasto.szczecin.pl

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie
  z ustawą   o ochronie danych  osobowych.

Oferty należy składać na adres: Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie
ul. A. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin lub drogą elektroniczną: pp9@miasto.szczecin.pl

Data wygaśnięcia: 31.10.2021 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin oraz w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne Nr 9  w Szczecinie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku nauczyciel

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 9 w Szczecinie,  ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin, pp9@miasto.szczecin.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak, tel. 91-852-20-93 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze Przedszkolu Publicznym nr 9 w Szczecinie w trakcie  bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne nr  9 w Szczecinie na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na postawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wpływu.
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 31.10.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/21, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/21 14:25:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/21 14:25:16 nowa pozycja