Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 8 Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA REWALIDACYJNE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  NR 8 W SZCZECINIE

ul. Różowa 24 70-781 Szczecin

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Przedmiot: indywidualne zajęcia rewalidacyjne
 • Liczba godzin dydaktycznych w tygodniu: 1/25 tygodniowo
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie od 20.09.2021 na czas określony do 31.08.2022
 • Miejsce zatrudnienia: Przedszkole Publiczne Nr 8 Szczecin
 • Ważność ogłoszenia: 29 października 2021

Niezbędne wymagania: 

 • obywatelstwo polskie
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela
 •         posiadanie przygotowania pedagogicznego
 •         kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 •         kandydat nie był karany.
 •  

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu e-mail lub numeru telefo
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 5. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30.10.2021 r.

pp8@miasto.szczecin.pl

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, 70-781 Szczecin, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie.

-- 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Szczecinie znajdują się na stronie internetowej pod adresem:http://pp8szczecin.szkolnastrona.pl/p,22,rodo

Data wygaśnięcia: 30.10.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/09/20, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/09/20 09:20:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/09/20 09:20:38 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2021/09/20 09:18:14 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2021/09/20 09:17:55 nowa pozycja