Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej Nr 55 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko – Nauczyciel bibliotekarz

 w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 

·         Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz

·         Wymiar zatrudnienia: pełen etat (30/30 godz. tyg.) lub jego część

·         Informacje o umowie: umowa na zastępstwo z opcją pełnego zatrudnienia w przyszłym roku

·         Informacje o godzinach pracy: możliwość dopasowania godzin pracy do zatrudnienia w innej szkole

·         Ważność oferty – 19.11.2021 r.

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. spełnienie następujących warunków:

  1. Wykształcenie wyższe kierunkowe
  2. posiadanie przygotowania pedagogicznego

3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. kandydat nie był karany.

 

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

5. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

 

Oferty należy donieść lub przesyłać w terminie do:  19.11.2021 r.

  • drogą elektroniczną na adres: sp55@miasto.szczecin.pl w tytule wpisując Oferta pracy – nauczyciel bibliotekarz w SP-55 w Szczecinie
  • lub wrzucając do skrzynki podawczej bezpośrednio w szkole adres: ul. Orawska 1, Szczecin – w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nauczyciel bibliotekarz w SP-55   w Szczecinie”
     

 

 


Data wygaśnięcia: 19.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/25, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/25 14:47:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/25 14:47:02 nowa pozycja