Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 68 w Szczecinie


-Miejsce pracy  - nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 68

im. 12 Pułku Ułanów Podolskich

ul. Zakole 1 A

71-454 Szczecin

Stanowisko:    pomoc nauczyciela

 

Wymiar zatrudnienia :  20/40

Data zatrudnienia:     od zaraz

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę

Ważność ogłoszenia:  12.11. 2021 r.
 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

  • list motywacyjny i CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (wskazane wykształcenie pedagogiczne)
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie
    z ustawą   o ochronie danych  osobowych.

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa  nr 68

im. 12 Pułku Ułanów Podolskich

ul. Zakole 1 A

71-454 Szczecin

lub

email: sp68@miasto.szczecin.pl

Administrator – Szkoła Podstawowa nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1 A informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.

Inspektor ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie: Michał Małas, e-mail: iod@spnt.pl

Informuję o prawie żądania od Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Szkoła Podstawowa nr 68 w  Szczecinie zamieszczona jest na stronie szkoły www.sp68szczecin.szkolnaw zakładce RODO.


Data wygaśnięcia: 12.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/27, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/27 08:48:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/27 08:48:35 nowa pozycja