Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc kucharza w Przedszkolu Publicznym Nr 79 w Szczecinie


Dyrektor  Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie przy ulicy Krzemiennej 42a zatrudni na stanowisko  pomoc kucharza w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar 6 godzin dziennie, tygodniowy wymiar 30 godzin.

Wymagane kwalifikacje zawodowe

1. Doświadczenie w pracy na stanowisku .

3. Umiejętność dobrej organizacji pracy.

Zakres czynności m.in.

  1. Prace związane z przygotowaniem posiłków w kuchni przedszkolnej  zgodnie z zasadami obowiązującymi w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
  2. Prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z zasadami higieny produkcyjnej i BHP

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o pracę.

2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej – CV.

3. Książeczka zdrowia do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej.

4. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe i staż pracy.

• Ważność ogłoszenia i składania podań: do 31.10.2021 r.

Prosimy również o zamieszczenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne nr 79 w Szczecinie, ul. Krzemienna 42a, 70-734 Szczecin, moich danych osobowych wykraczających poza katalog określony w art. 22 (1) par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, w postaci wykształcenia i przebiegu dotychczasowego celu nawiązania i realizacji stosunku pracy 

Oferty należy składać na adres: Przedszkole Publiczne Nr 79 Ul. Krzemienna 42a,  70-734 Szczecin  lub drogą elektroniczną: pp79@miasto.szczecin.pl.

Tel. 91 4609762


Data wygaśnięcia: 31.10.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/04, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/04 14:49:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/04 14:49:53 nowa pozycja