Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt poszukuje pracownika na stanowisko Lekarza Weterynarii - umowa o pracę


 

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  poszukuje pracownika na stanowisko Lekarza Weterynarii - umowa o pracę.

 

Opis stanowiska:

Zapewnienie fachowej pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom przybyłym i przebywającym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt: badanie stanu zdrowia zwierząt i wydawanie stosownych zaświadczeń o stanie zdrowia zwierząt, rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie chorób zwierząt, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, udzielanie porad i konsultacji, pielęgnacji zwierząt , wystawianie recept weterynaryjnych.

Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Szczecinie.

Prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej: książki kontroli Gabinetu, książki leczenia zwierząt, książki kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych, dokumentacji obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, sprawozdań, wyników badań, orzeczeń i zaświadczeń lekarsko – weterynaryjnych, korespondencji służbowej, ewidencji leków i materiałów medycznych oraz ich miesięcznych zestawień, książki klinicznej leczonych zwierząt, codziennych przeglądów stanu zdrowotnego zwierząt, rejestru zwierząt sterylizowanych, rejestru uśpień i upadków psów jak i kotów oraz odrębnego dla uśpień ślepych miotów,  rejestru szczepień przeciwko wściekliźnie dla psów i odrębnego dla kotów.

Nadzór nad warunkami bytowymi i zoohigienicznymi zwierząt przebywających w Schronisku: nadzorowanie, przestrzeganie wewnętrznej instrukcji dezynfekcji, prowadzenie programu profilaktyki w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i jego realizacja, prowadzenie programu żywienia zwierząt i nadzór nad jego realizacją, prowadzenie programu szczepień ochronnych, jego realizacja i nadzór nad ich wykonywaniem.

Ścisły nadzór nad przestrzeganiem i realizacją zapisów dotyczących eutanazji zwierząt w szczególności nad: typowaniem i orzekaniem lekarsko-weterynaryjnym zwierząt przeznaczonych do eutanazji, humanitarnym przeprowadzaniem eutanazji z konieczną premedykacją.

 

 Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
 3. minimalny staż pracy 1 rok,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. umiejętność sprawnej organizacji pracy,  systematyczność,
 2. zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 3. odporność na sytuacje stresowe.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,
 2. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. ksero dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty należy składać lub przesyłać do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A.

Informacja tel. Kierownik Schroniska 91 4 876 646 lub 91 4 870 281.

Klauzula informacyjna RODO dla osób biorących udział w naborze


Data wygaśnięcia: 30.11.2021

udostępnił: Zakład Usług Komunalnych, wytworzono: 2021/10/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Krzysztof Trautman, dnia: 2021/10/12 12:17:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Trautman 2021/10/12 12:17:42 nowa pozycja