Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73218156

Aktualna strona: 96940

Wydrukowano: 1461

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)


Plany na etapie zbierania wniosków:

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o przedłużeniu terminu składania wniosków do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Głębokie" w Szczecinie.

(załącznik graficzny)

klauzula informacyjna zgodna z RODO

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE:

 

Plany na etapie wyłożenia do publicznego wglądu (wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko):

Dzielnica Północ:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Rafy Koralowej" w Szczecinie (wraz z klauzulą informacyjną zgodną z RODO). (zał. graficzny)

Dzielnica Zachód:

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

 

INNE:

 

Projekty planów przygotowane do uchwalenia (łącze do strony Biura Rady Miasta, gdzie znajdują się daty Sesji Rady Miasta Szczecin oraz ich porządek obrad):

Dzielnica Północ:

Dzielnica Zachód:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Osów - Andersena 3" w Szczecinie.

Dzielnica Śródmieście:

Dzielnica Prawobrzeże:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo 4" w Szczecinie.

Pozostałe:


 

INNE: 

Zestawienie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plik w formacie PDF).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin