Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79550581

Aktualna strona: 26464

Wydrukowano: 3362

Wydział Oświaty - Pion Techniczny


Adres:

Wydział Oświaty - Pion Techniczny
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Do zadań Pionu Technicznego należy:

1) Przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji oraz remontów związanych z technicznym utrzymaniem budynków jednostek oświatowych,

2) Przygotowywanie i zawieranie umów, gospodarka nieruchomościami, ubezpieczenie jednostek oświatowych,

3) Planowanie budżetu, kontrola wydatków, aplikowanie i rozliczanie dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz sprawozdawczość,

4) Realizacja inwestycji i bieżące utrzymanie obiektów sportowych, sprawozdawczość oraz kontrola zamówień publicznych dokonywanych przez jednostki oświatowe,

5) Planowanie inwestycji i remontów, przygotowywanie umów oraz koordynacja spraw związanych z administracją budowlaną i gospodarką nieruchomościami.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin