Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78084600

Aktualna strona: 23322

Wydrukowano: 1067

Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych


Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Zarządzenia Nr 381/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2015 r. powołana została przy Prezydencie Miasta Szczecin Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na nową kadencję 2015-2019.

Do zakresu działania Powiatowej Rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r z późniejszymi zmianami, należy :

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do : 
    a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
    b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Wszelkie uwagi lub wnioski do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy kierować na adresstowarz@op.pl 

lub za pośrednictwem poczty, na adres:  

Wydział Spraw Społecznych

Zespół ds. Integracji Społecznej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

                                                             

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin