Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych

Ulgi w komunikacji miejskiej

 

Bilety /ulga

 

Osoby uprawnione

bezpłatny

100 %

- osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na podstawie ważnego wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

- osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z opiekunem, na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności

bezpłatny

100 %

- dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16 r.ż. wraz z opiekunem na podstawie legitymacji z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

bezpłatny

100 %

- uczniowie szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych na podstawie legitymacji szkoły/przedszkola oraz ich opiekunowie na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę/przedszkole

bezpłatny

100 %

- osoby niewidome oraz ich przewodnicy na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych

ulgowy

50 %

- Emeryci – po ukończeniu odpowiednio 55 lat – w przypadku kobiet i 60 lat – w przypadku mężczyzn oraz renciści na podstawie ważnej legitymacji organu emerytalno – rentowego wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość

ulgowy

50%

- inwalidzi słuchu na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem o niepełnosprawności

ulgowy

50%

- osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym – na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania oNiepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości

udostępnił: wss, wytworzono: 2015/08/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Andruszkiewicz, dnia: 2015/12/04 14:18:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Andruszkiewicz 2015/12/04 14:18:33 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/08/25 12:00:00 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/08/25 11:59:39 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/08/25 11:58:35 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2015/08/25 11:38:20 nowa pozycja