Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin

Standard wymiany danych geodezyjnych

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia standardu wymiany danych geodezyjnych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegona terenie miasta Szczecina.

 

Na podstawie art. 7d pkt 1 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287z późniejszymi zmianami), § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz ( Dz. U. z 2001 r. Nr 78 poz. 837 ) oraz punktu 9.9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r, w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 37 poz. 333); w związku z wdrożeniem systemu informatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego na terenie Miasta Szczecin, obwieszczam co następuje:.

 

1)    Na terenie Miasta Szczecina ustala się standard przekazywania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, dokumentacji technicznej w formie zbiorów komputerowych, pozwalających na automatyczne uzupełnianie bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w postaci plików komputerowych zapisanych w systemie GEO-INFO, a wydanych wcześniej wykonawcom w trybie modyfikacji przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

 

2)    Przekazywanie przez wykonawców prac geodezyjnych dokumentacji technicznej w formacie plików, o których mowa w pkt 1, umożliwiających automatyczne uzupełnianie bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powodować będzie stosowanie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze współczynnikiem 0,5.

 

3)    Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin i Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

 

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2011/11/25, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/09/03 08:56:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/09/03 08:56:07 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2014/05/12 11:14:22 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2011/11/25 14:29:29 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2011/11/25 14:22:37 nowa pozycja