Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły na postawienie automatów z napojami i przekąskami


Ogłoszenie o wyniku przetargu

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie
z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 115

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły na postawienie  automatów z napojami i przekąskami, przeprowadzonego na podstawie § 4 pkt. 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: XII/344/07 z dn. 30 lipca 2007 r., XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Nr  VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r).

Liczba ofert dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 2

Liczba ofert niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: brak

Oferenci zaproponowali taką samą cenę za m2 powierzchni, wybrana została oferta złożona przez firmę NEW MAX VENDING S.C. Albert Romański & Paweł Dzierżawski z siedzibą przy ul. Witkiewicza 64/1, 71-125 Szczecin ze względu na proponowany asortyment.

 

Dyrektor

Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

dr hab. Anna Tarnowska

 

         

 

 

Szczecin, dnia 30.08.2021 r.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2021/08/31
udostępnił: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, wytworzono: 2021/08/31, odpowiedzialny/a: Marlena Soseńska, wprowadził/a: Marlena Soseńska, dnia: 2021/08/31 11:35:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marlena Soseńska 2021/08/31 11:35:41 modyfikacja wartości
Marlena Soseńska 2021/08/31 11:16:08 nowa pozycja