Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 228/16 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Data podpisania: 2016/06/14

Data wejścia w życie: 2016/06/16


ZARZĄDZENIE NR 228/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 czerwca 2016 r.


w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego


Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) w związku z art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) i § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r.) zarządzam, co następuje :


§ 1. Wprowadza się „Instrukcję w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Urzędzie Miasta Szczecin”- zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom biur i samodzielnym stanowiskom pracy działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2016 r.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2016/06/15, odpowiedzialny/a: Anna Kalina- Dzwonkowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/06/15 12:07:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/06/15 12:07:58 modyfikacja wartości
Adriana Zwolińska 2016/06/15 09:36:13 modyfikacja wartości
Adriana Zwolińska 2016/06/15 08:35:36 modyfikacja wartości
Adriana Zwolińska 2016/06/15 08:22:39 nowa pozycja