Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018

Dot. Inwestycji o nazwie "Rewitalizacja Parku przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie"

Numer: 2848
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2018/10/30

Inwestycji o nazwie "Rewitalizacja Parku przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie"

W imieniu blisko stu mieszkańców Gumieniec kieruję interpelację o zbadanie niezgodności z prawem działań Zakładu Usług Komunalnych w związku z przeprowadzoną inwestycję o wartości 785.000zł o nazwie:

„Rewitalizacja Parku przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie". Odbyło się to częściowo na podstawie pozwolenia na budowę a częściowo na podstawie uproszczoną procedurę zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Pozwolenie wydane zostało na budowę linii kablowej wraz z oprawami oświetleniowymi i szafką oświetleniową. Bez pozwolenia zrealizowano budowę schodów, remont parkingu, dostawę i montaż elementów małej architektury w tym ogrodzenie wybiegu dla psów i urządzenia do ćwiczeń dla ludzi oraz psów, demontaż i ponowny montaż istniejących ławek i koszy w nowej lokalizacji.

Zdaniem mieszkańców niezgodność z prawem działań urzędników miasta polega na wydaniu pozwolenia oraz niezłożeniu przez Urząd Miejski sprzeciwu do zgłoszenia mimo rażącej sprzeczności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zakazuje bowiem w tym miejscu jakichkolwiek prac ziemnych, lokalizacji obiektów budowlanych i parkingów, a także podziału terenu.

W trakcie trwających 3 miesiące robót skwer został całkowicie rozkopany, zamontowano na nim instalację elektryczną i latarnie, osadzono w gruncie solidny płot, który podzielił teren na przeznaczony dla psów i dla ludzi. Sprzeczność tych prac z miejscowym planem jest ewidentna.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie widzi niczego złego w działaniu Gminy. Sprawę skontrolowania niezgodności z miejscowym planem przekazał Urzędowi Miasta, aby sam się skontrolował. Do dziś nie ma odpowiedzi od Urzędu w tej sprawie.

Dodam, że na tym terenie mieścił się cmentarz ewangelicki, na którym jeszcze po wojnie dokonywano pochówków.

Proszę o ponowne dokładne zbadanie tej sprawy.Interpelujący Radni:

Nazwisko i Imię Nazwa klubu
Pańka Urszula Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania:

Wydział merytoryczny Odpowiadający Data odpowiedzi Odpowiedź w terminie?
Wydział Architektury i Budownictwa Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin 2018/11/13 Tak
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2018/10/30, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2018/10/30 14:40:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2018/10/30 14:40:11 nowa pozycja