Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 114/19 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/03/14

Data wejścia w życie: 2019/03/25


                                                 ZARZĄDZENIE NR 114/19
                                        PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                   z dnia 14 marca 2019 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządzam, co następuje:
§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów, kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 25/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 stycznia 2019 r. ).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2019 r.

                                                                             Prezydent Miasta

                                                                             Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2019/03/15, odpowiedzialny/a: Grzegorz Janowski, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2019/03/15 15:16:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2019/03/15 15:16:11 nowa pozycja