Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76465423

Aktualna strona: 4258

Wydrukowano: 0

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku

Lp Jednostka Temat
1   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin    Wydawanie legitymacji potwierdzających uprawnienia do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi  
2   Publiczne Przedszkole Nr 10 ul. Wołogoska 5 Szczecin   Przeprowadzanie postępowań rekrutacyjnych do przedszkola  
3   Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Dąbska 105, 70-789 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
4   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie, pl. O. Jakuba Wujka 6    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli Z/3/17 przeprowadzonej przez WKiAW w 2017 r. w zakresie gospodarki kasowej, inwentaryzacji środków trwałych oraz prowadzenia spraw kadrowych  
5   Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie ul. Unisławy 32/33    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
6   Przedszkole Publiczne Nr 11 w Szczecinie, ul. Grażyny 7   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok  
7   Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” w Szczecinie ul. Cyryla i Metodego 43    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.  
8   Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin    Wydawanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
9   VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
10   Teatr Współczesny w Szczecinie, Wały Chrobrego 3    Gospodarka finansowa w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
11   Rada Osiedla Osów z siedzibą przy ul. Miodowej 36A, 71-497 Szczecin   Gospodarka finansowa za 2018 r.   
12   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Władysława Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin   Prace remontowo adaptacyjne w trzech połączonych lokalach mieszkalnych znajdujących się przy ul. Piastów 16 w Szczecinie na potrzeby realizacji projektu Kreator bezpieczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6.  
13   Przedszkole Publiczne Nr 18 w Szczecinie, ul. Unisławy 15a   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok.  
14   Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
15   Szkoła Podstawowa Nr 56, ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
16   Miejski Ośrodek Kultury ul. Goleniowskiej 67, Szczecin   Gospodarka finansowa w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin