Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77955797

Aktualna strona: 261

Wydrukowano: 0

Otwarte Konkursy Ofert

Otawrte Konkursy Ofert


 

 

Otwarty Konkurs Ofert pn. „Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny”
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=CAEB04E724F243A492517B027677F3BE&target=BDO/SP/2019/076

Otwarty Konkurs Ofert pn. „Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych”
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=58405710547B4367A4030B694DAC3879&target=BDO/SP/2019/078

Otwarty Konkurs Ofert pn. „Superwizja"
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11258.asp?soid=D544BFCD20AD4D2185D62E8BCE0C6DA0&target=BDO/SP/2019/075

Otwarty Konkurs Ofert pn. „Superwizja" - ponowne ogłoszenie
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=14988095D6984BBA921423188C708D67&target=BDO/SP/2019/079
 

 

NABÓR I HARMONOGRAM

I/ 2019

Zadanie publiczne pn. „Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny”

Informuję,iż rozpoczął się nabór na szkolenie wyjazdowe dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny, skierowane do 30 uczestników.:

  • pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie,
  •  asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecini
  •  oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23.10.2019 r. – 25.10.2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Wielki Błękit” w Łukęcinie. Realizator zadnaia publicznego to : Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział Regionalny w Szczecinie

Formularz zgłoszeniowy Kandydatki/Kandydata należy złożyć w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Pl. Armii Krajowej 1 oraz za pośrednictwem e-maila estosik@um.szczecin.pl. do dnia 11.10.2019 r.Program przedmiotowego szkolenia zakłada zapoznanie uczestników z: zasadami i technikami Dialogu Motywacyjnego, przepisami prawa w zakresie wsparcia rodziny oraz technikami skutecznej komunikacji.

Jednocześnie informuję, iż o zakwalifikowaniu zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem e-maila bądź telefonicznie. Uczestnik/-czka szkolenia będzie zobowiązany następnie do wypełnienia niezbędnych załączników do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3), które są dostępne na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131233.asp

II/2019

Zadanie publiczne pn. „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych”.

Informuję, iż rozpoczął się nabor prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie w Szczecinie, który trwa do dnia 08.11.2019 r. na „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” dla 15 rodziców przy zapewnieniu opieki nad dziećmi/podopiecznymi uczestników szkolenia (do 25 dzieci). Szkolenie odbędzie się w dniach 16.11 – 20.11.2019 r. w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim. Jego program zakłada rozwój wiedzy i umiejętności w następujących obszarach: zasady i techniki rozwoju psychospołecznego dziecka, praca i komunikacja z dzieckiem ze zdiagnozowanym FAS i RAD i innymi zaburzeniami rozwoju oraz praktyczne pokazy ćwiczeń i zabaw kompensacyjno-rehabilitacyjnych możliwych do przeprowadzenia w domu. Realizator zadania pubicznego to: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc.

 

III/2019

Zadanie publiczne pn. "Superwizja"

informuję, iż rozpoczął się nabór na wsparcie w zakresie „Superwizji”, skierowane do 15 osób.:

  • pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie,
  • asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecinie
  • oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina,

którzy zamieszkują na terenie Szczecina.

Superwizja rozpocznie się od dnia 13.11.2019 r. do 31.12.2019 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Szczecin przy al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin, w dni robocze, w godzinach od 8:00-16:00 z możliwością ewentulnego dostosowania indywidualnego i dogodnego terminu spotkania dla rpzedmiotowych uczestników. Program wsparcia zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie sesji superwizyjnych dla 15 osób w roku 2019. Realizacja superwizji indywidualnej dla wskazanej grupy adresatów  (4 sesje po 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika, łącznie dla 15 osób ogółem 120 godzin).

Formularz zgłoszeniowy Kandydatki/Kandydata należy złożyć w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Pl. Armii Krajowej 1 oraz za pośrednictwem e-maila estosik@um.szczecin.pl. do dnia 08.11.2019 r.

Jednocześnie informuję, iż o zakwalifikowaniu zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem e-maila. Ponadto bardzo proszę o przekazanie informacji o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki w Państwa instytucji/organizacji pozarządowej. Uczestnik/-czka szkolenia będzie zobowiązany następnie do wypełnienia niezbędnych załączników do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3), które są dostępne na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131233.asp

 HARMONOGRAM

data

godziny

Ilość

13.11.2019

9.00-12.00

3 ZP

14.11.2019

10.00-12.00

2 ZP

15.11.2019

14.00-16.00

2 MT

18.11.2019

14.00-16.00

2JBN

19.11.2019

10.00-13.00

3 ZP

20.11.2019

9.00-12.00

3JBN

25.11.2019

14.00-16.00

2JBN

25.11.2019

11.00-13.00

2 MT

26.11.2019

10.00-13.00

3 ZP

27.11.2019

9.00-12.00

3JBN

27.11.2019

12.00-15.00

3 ZP

28.11.2019

10.00-13.00

3 ZP

29.11.2019

8.00-10.00

2 MT

29.11.2019

11.10-16.00

5 MT

2.12.2019

12.00-13.00

1JBN

2.12.2019

14.00-15.00

1JBN

2.12.2019

11.00-13.00

2 MT

3.12.2019

12.00-15.00

3 ZP

4.12.2019

9.00-12.00

3JBN

4.12.2019

12.00-15.00

3 ZP

6.12. 2019

9.00-16.00

7JBN

6.12.2019

8.00-10.00

2 MT

6.12.2019

11.10-16.00

5 MT

9.12. 2019

12.00-13.00

1JBN

9.12.2019

14.00-15.00

1JBN

9.12.2019

11.00-13.00

2 MT

10.12.2019

10.00-14.00

4 ZP

11.12.2019

9.00-12.00

3 JBN

11.12.2019

12.00-15.00

3 ZP

12.12.2019

12.00-15.00

3 ZP

13.12.2019

8.00-10.00

2 MT

13.12.2019

11.10-16.00

5 MT

16.12.2019

11.00-13.00

2 MT

16.12.2019

9.00-13.00

4 ZP

17.12.2019

9.00-13.00

4 ZP

18.12.2019

9.00-12.00

3 JBN

19.12.2019

9.00-12.00

3 ZP

20.12.2019

9.00-15.00

6 JBN

20.12.2019

8.00-10.00

2 MT

20.12.2019

11.00-16.00

5 MT

23.12.2019

12.00-13.00

1 JBN

23.12.2019

14.00-15.00

1 JBN

 

Razem:

120

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin