Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 624/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/12/11

Data wejścia w życie: 2020/12/11


ZARZĄDZENIE NR 624/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 11 grudnia 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r. Zarządzenie Nr 490/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2020 r.) w § 28 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustalanie projektów przewidywanych do uzyskania pomocy finansowej oraz przygotowywanie i opracowywanie wniosków dotyczących pozyskania środków finansowych.”..

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorowi Wydziału Zarządzania Projektami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                            

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organiacyjny, wytworzono: 2020/12/11, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/12/14 16:53:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/14 16:53:57 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2020/12/14 13:35:25 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2020/12/14 12:32:05 nowa pozycja