Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.7.20

Nr UNP:

66/S/20

Data złożenia:

2020/06/22

Wniósł:

Nazwa podmiotu: Anonim

Przedmiot sprawy:

treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2020/06/25

Sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/06/25, odpowiedzialny/a: -, wprowadził/a: Beata Sikorska, dnia: 2020/09/02 09:24:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Sikorska 2020/09/02 09:24:38 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2020/06/26 08:16:07 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2020/06/25 14:25:44 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2020/06/25 13:40:13 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2020/06/25 13:33:17 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2020/06/25 13:31:08 modyfikacja wartości
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2020/06/25 12:07:51 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.