Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.6.20

Nr UNP:

103/S/20

Data złożenia:

2020/08/28

Wniósł:

Nazwa podmiotu: Katarzyna Szczęsna

Przedmiot sprawy:

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2020/11/28

Przebieg postępowania:

28.08.2020 - data wpływu petycji do Urzędu Miasta

01.09.2020 - data wpływu petycji do Biura Rady Miasta

03.09.2020 - rejestracja petycji i publikacja na BIP

09.11.2020 - rozpatrzenie petycji na posiedzeniu Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2020/09/03, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/11/17 09:47:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/11/17 09:47:48 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/09/03 15:00:47 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.