Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.2.20

Nr UNP:

27/S/20

Data złożenia:

2020/02/19

Wniósł:

Nazwa podmiotu: SPOŁECZNA STRAŻ OCHRONY ZIELENI SZCZECINA

Przedmiot sprawy:

petycja w sprawie rezygnacji z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów łącznie z pl. Zgody, w ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów w związku z planowanymi inwestycjami w przestrzeni publicznej oraz zmianami komunikacyjnymi

TREŚĆ PETYCJI

lista podpisów - do wglądu w Biurze Rady Miasta

Przewidywany termin załatwienia:

2020/07/31

Przebieg postępowania:

21.02.2020r.- data wpływu petycji do Biura Rady Miasta

21.02.2020r. - rejestracja petycji wraz z publikacją na BIP

21.02.2020  - skierowanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia i zajęcia stanowiska

08.06.2020 - rozpatrzenie petycji na posiedzeniu  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM  - podjęcie stanowiska o przełożeniu sprawy na kolejne posiedzenie celem zasięgnięcia opinii prawnej

22.06.2020 - ponowne rozpatrzenie petycji na posiedzeniu  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM  - podjęcie projektu uchwały nr 136/20 http://bip.um.szczecin.pl/files/0D58443447374CDB801B3C3988CF81FA/projekt_136_anonimizacja.pdf

30.06.2020 - SESJA RADY MIASTA : odesłanie projektu w celu pononwnego rozpatrzeniu petycji przez komisje merytoryczne tj.  przez Komisję ds. Gospodarki Komunlanej i Ochrony Środowiska wraz z Komisją ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM - planowane posiedzenie na 15.07.2020r.

28.07.2020 - przekazanie przedmiotowej petycji do Prezydenta Miasta Szczecin (na podstawie otrzymanego pisma z dnia 20 lipca br.  tj. doprecyzowania przez wnioskodawcę złożonej petycji) SKAN PISMA    

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2020/02/21, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/08/31 11:40:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/08/31 11:40:15 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/31 11:32:03 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/05 12:25:12 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/04 11:38:04 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/04 11:05:32 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/07/02 15:03:10 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/05/14 13:17:50 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/30 15:23:27 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/26 12:36:45 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/21 13:52:55 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/21 13:36:04 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/21 13:31:16 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.