Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.5.20

Nr UNP:

97/S/20

Data złożenia:

2020/08/25

Wniósł:

Nazwa podmiotu: Pani Dagmara Adamiak-społeczność "RÓWNiE" , Pan Igor Podeszwik- inicjatywa "Nowy Szczecin"

Przedmiot sprawy:

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2020/11/25

Przebieg postępowania:

25.08.2020r. - data wpływu petycji do Urzędu Miasta

27.08.2020r. - data wpływu petycji do Biura Rady Miasta

28.08.2020r.  - rejestracja petycji wraz z publikacją na BIP

09.11.2020 - rozpatrzenie petycji na posiedzeniu Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2020/08/28, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/11/17 09:48:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/11/17 09:48:42 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/28 15:38:14 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/28 15:35:46 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/28 15:30:18 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/28 12:35:39 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/28 09:19:11 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/28 09:12:15 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.