Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.4.20

Nr UNP:

43/S/20

Data złożenia:

2020/03/24

Wniósł:

Nazwa podmiotu: Igor Podeszwik - Nowy Szczecin

Przedmiot sprawy:

treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2020/06/24

Przebieg postępowania:

petycja została rozpatrzona

Sposób załatwienia sprawy:

Gmina Miasto Szczecin tworząc kolejne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (lub ich założenia do wniosku o dofinansowanie) każdorazowo będzie analizowała możliwość wprowadzenia ww. rozwiązań jako elementu wyposażenia pojazdów i w tym zakresie prośba zawarta w petycji zostaje uwzględniona.

udostępnił: Wydział Organiacyjny, wytworzono: 2020/03/26, odpowiedzialny/a: -, wprowadził/a: Beata Sikorska, dnia: 2020/09/02 09:22:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Sikorska 2020/09/02 09:22:43 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2020/06/19 09:39:34 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2020/05/15 11:41:07 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2020/03/26 10:06:33 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.