Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.4.20

Nr UNP:

49/S/20

Data złożenia:

2020/04/08

Wniósł:

Nazwa podmiotu: PAZIM Sp. z o.o.

Przedmiot sprawy:

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2020/04/30

Przebieg postępowania:

10.04.2020 - PETYCJA ZAREJSTROWANA W KANCELARII URZĘDU MIASTA SZCZECIN

14.04.2020 - PETYCJA ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PETYCJI W BIURZE RADY MIASTA

14.04.2020 - WYSŁANIE INFORMACJI DO STRONY WNOSZĄCEJ PETYCJĘ O PODJĘTYCH NA SESJI RADY MIASTA W DNIU 9 KWIETNIA 2020 ROKU UCHWAŁACH, REGULUJĄCYCH POSTULATY PORUSZONE W PETYCJI

Sposób załatwienia sprawy:

Uchwały Rady Miasta z dnia 9 kwietnia 2020 roku :

  • Nr XVI/551/20 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19,
  • Nr XVI/552/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19.

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50071.asp?soid=25C640141FE8476A876293DC458D3B2E

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50071.asp?soid=4367F7D1C946482C977B9669773D6F59

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2020/04/14, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/04/14 14:15:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/04/14 14:15:40 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/04/14 12:15:31 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.