Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.3.20

Nr UNP:

29/S/20

Data złożenia:

2020/03/01

Wniósł:

Imię i nazwisko: osoba fizyczna

Przedmiot sprawy:

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2020/06/01

Przebieg postępowania:

petycja została rozpatrzona

Sposób załatwienia sprawy:

petycja zostanie częściowo uwzględniona, znaczna część proponowanych w petycji postulatów zostanie ujęta w treści opracowywanych Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni w Szczecinie

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/03/03, odpowiedzialny/a: -, wprowadził/a: Beata Sikorska, dnia: 2020/09/02 09:09:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Sikorska 2020/09/02 09:09:41 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2020/05/22 09:45:45 modyfikacja wartości
Agnieszka Lau 2020/03/04 07:45:59 modyfikacja wartości
Agnieszka Lau 2020/03/03 12:10:54 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.