Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.3.20

Nr UNP:

28/S/20

Data złożenia:

2020/02/24

Przedmiot sprawy:

Petycja  złożona przez mieszkańca ulicy Łanowej oraz okolicznych mieszkańców w sprawie zmiany obowiązującej uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

TREŚĆ PETYCJI 

Przewidywany termin załatwienia:

2020/07/10

Przebieg postępowania:

14.02.2020 - data złożenia petycji do Rady Miasta

26.02.2020 - rejestracja w rejestrze petycji i publikacja na BIP

28.02.2020 - skierowanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia i zajęcia stanowiska

08.06.2020 - rozpatrzenie petycji na posiedzeniu Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM - podjęcie stanowiska o uznaniu petycji za bezprzedmiotową
(projekt uchwały nr 135/20) http://bip.um.szczecin.pl/files/F4DA7B2D46D14EE2A4A7C23591A6643E/projekt_135_anonimizacja.pdf

30.06.2020 - sesja Rady Miasta  - podjęcie UCHWAŁY RADY MIASTA NR XIX/612/20: 

Sposób załatwienia sprawy:

UCHWAŁA RADY MIASTA NR XIX/612/20: 

http://bip.um.szczecin.pl/files/102FBCEBEEBA4D36827AC14F637545E0/612_anonimizacja.pdf

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2020/02/26, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/08/31 11:34:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/08/31 11:34:49 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/08/31 11:20:27 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/07/02 14:50:20 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/05/14 13:17:16 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/30 15:22:50 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/27 12:15:46 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/26 12:44:24 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/02/26 12:29:26 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.