Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji

Nr petycji: 152.7.20

Nr UNP:

138/S/20

Data złożenia:

2020/09/30

Wniósł:

Imię i nazwisko: Waldemar Polański - Prezes Zarządu Fundacji "POLANSKI-Fundation"

Przedmiot sprawy:

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2020/12/30

Przebieg postępowania:

30.09.2020 - data wpływu petycji do Urzędu Miasta

05.10.2020 - data rejestracji wraz z publikacją petycji na BIP

05.10.2020 - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2020/10/05, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/10/12 10:38:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/10/12 10:38:58 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/10/05 13:57:36 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/10/05 11:42:32 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.