Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76677297

Aktualna strona: 149741

Wydrukowano: 8515

System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015

Polityka Jakości Urzędu Miasta Szczecin


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 286/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI
URZĘDU MIASTA SZCZECIN

 

Misją Władz Szczecina oraz pracowników Urzędu Miasta Szczecin jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez zapewnienie warunków do rozwoju miasta, realizowanie zadań publicznych na rzecz mieszkańców i gości, w poszanowaniu partnerskich relacji oraz służebnej roli Urzędu.

Realizacja misji następuje poprzez:

1) zapewnienie kompetentnego, sprawnego i bezstronnego załatwiania spraw w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa, z uwzględnieniem potrzeb i wymagań naszych Klientów/Interesantów;

2) realizację i aktualizowanie strategii rozwoju miasta, z uwzględnieniem dialogu  z mieszkańcami i partycypacji obywateli w wypracowywaniu rozwiązań służących społeczności lokalnej;

3) optymalizowanie struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin i doskonalenie kwalifikacji pracowników, w celu rzetelnego, zgodnego z zasadami etyki zawodowej realizowania zadań na rzecz mieszkańców i gości miasta, przy zachowaniu  zasady transparentności i otwartej polityki informacyjnej oraz stałe doskonalenie funkcjonowania i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie  z wymaganiami normy ISO 9001.

Wyznaczone cele, mogą być realizowane dzięki zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników Urzędu Miasta Szczecin.
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin