Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wydział Ochrony Środowiska

Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska
Symbol: WOŚr
E-mail: wosr@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:

  1. ochrona przyrody i środowiska;
  2. ochrona i rozwój terenów zieleni i zadrzewień;
  3. administracja geologiczna oraz prowadzenie w tym zakresie archiwum;
  4. ochrona zwierząt i śródlądowa gospodarka rybacka;
  5. sprawy związane z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych, ochroną roślin uprawnych oraz nadzór nad uprawą maku i konopi włóknistych;
  6. realizacja spraw w zakresie gospodarki leśnej i łowieckiej;
  7. decyzje środowiskowe i pozwolenia zintegrowane.

Decyzje administracyjne

Procedury Wydziału

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby

 

Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Wyniki monitoringu obserwacyjnego osuwisk i terenów zagrożonych:

Polityka i programy ochrony środowiska:

 Podmioty wydziału i przedmioty ich działalności:

Instytucje partnerskie:

Dodatkowe informacje:


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Maciej Agaciński telefon: 91 4331570 pokój P012 Stanowisko ds. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej Główny Specjalista
Halina Bednarek telefon: 91 4245629 pokój 1 Geolog Powiatowy
Małgorzata Biernacik telefon: 91 4802075 pokój 6 Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień Podinspektor
Joanna Bukowska-Karasiuk telefon: 91 4245838, fax telefon: 91 4245432 pokój 10 Stanowisko ds. organizacyjno-biurowych Główny Specjalista
Damian Daciuk telefon: 91 4351294 pokój 4A Referat ds. oddziaływań na środowisko Inspektor
Joanna Dańczura telefon: 91 4245626 pokój 8 Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień Podinspektor
Beata Głowacka telefon: 91 4245460 pokój 6 Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień Podinspektor
Joanna Górecka telefon: 91 4245437 pokój 8 Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień Inspektor
Magdalena Jakubowska telefon: 91 4245441 pokój P012 Stanowisko ds. budżetu Główny Specjalista
Dariusz Januszek telefon: 91 4245160 pokój P012 Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista
Joanna Jedlińska telefon: 91 4245431 pokój 24 Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień Inspektor
Paulina Kawęcka telefon: 91 4351110 pokój 2 Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego Inspektor
Anetta Kieszkowska telefon: 91 4245838 pokój 10 Dyrektor Wydziału
Agata Kowalczyk telefon: 91 4351149 pokój 3 Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista
Jacek Kowalski telefon: 91 4245625 pokój P008 Stanowisko ds. gospodarki leśnej i łowieckiej Główny Specjalista
Magdalena Kucharzyk telefon: 91 4245455 pokój 3 Stanowisko ds. ochrony zwierząt i rolnictwa Główny Specjalista
Agnieszka Laba telefon: 91 4331569 pokój 3 Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista
Małgorzata Malada telefon: 91 4245441 pokój P012 Stanowisko ds. budżetu Główny Specjalista
Monika Małachowska-Wasylko telefon: 91 4245869 pokój P012 Stanowisko do spraw edukacji ekologicznej Główny Specjalista
Dariusz Matejski telefon: 91 4245838 pokój 10 Zastępca Dyrektora Wydziału
Dorota Młynarczyk telefon: 91 4245470 pokój 4B Referat ds. oddziaływań na środowisko Kierownik Referatu
Wioletta Pawlak telefon: 91 4245884 pokój 5 Stanowisko ds. ochrony wód i gospodarki wodnej i ochrony wód Inspektor
Piotr Przymusiński telefon: 91 4245977 pokój P012 Stanowisko ds. ochrony przyrody, informacji o środowisku oraz rybactwa śródlądowego Główny Specjalista
Lesław Rodak telefon: 91 4245160 pokój P012 Referat ds. oddziaływań na środowisko Główny Specjalista
Marika Rostkowska telefon: 91 4351130 pokój 5 Referat ds. oddziaływań na środowisko Podinspektor
Jakub Rybkiewicz telefon: 91 4245616 pokój 4A Referat ds. oddziaływań na środowisko Podinspektor
Marta Safader-Domańska telefon: 91 4351128 pokój P008 Główny Specjalista
Katarzyna Sęk-Zalejko telefon: 91 4245903 pokój 24 Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień Główny Specjalista
Aleksandra Sołtykowska telefon: 91 4245626 pokój 8 Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień Główny Specjalista
Barbara Stępień telefon: 91 4245633 pokój 7 Stanowisko ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień Kierownik Referatu
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2019/03/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2021/06/16 12:41:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2021/06/16 12:41:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/28 12:34:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/12/17 14:07:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/09/06 08:57:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/10 11:13:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/05/08 08:57:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 10:45:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 10:32:55 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 10:31:25 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 10:11:59 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 10:09:57 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 10:03:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 09:59:40 nowa pozycja