Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Port Jachtowy Szczecin

Konkurs na koncepcję Portu Jachtowego Szczecin

KOMUNIKAT nr 4 z dnia 26.10.2009

Organizator Konkursu informuje, że dnia 26.10.2009 o godz. 10.00 w hallu Urzędu Miasta zostały ogłoszone wyniki konkursu oraz została otwarta wystawa prac konkursowych. Spośród dwunastu złożonych prac wyłoniono trzech zwycięzców:

1. Pracownia Projektowa Podczaszy, Kraków - pierwsze miejsce, nagroda 25.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

2. DEDECO sp. z o.o., Szczecin - drugie miejsce, nagroda 10.000 zł

3. Atkins Limited, Londyn - trzecie miejsce, nagroda 5.000zł

Wystawę prac konkursowych można oglądać w Urzędzie Miasta Szczecin, środkowe wejście, hall na parterze w godzinach pracy urzędu.  

Punktacja dla każdej pracy znajduje się w załączniku Protokół Oceny Prac Konkursowych

 

KOMUNIKAT nr 3 z dnia 22.10.2009

Organizator Konkursu informuje, że ogłoszenie wyników „Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Portu Jachtowego Szczecin zlokalizowanego na Wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na Łasztowni” wraz z otwarciem wystawy prac konkursowych nastąpi w dniu 26 października o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, środkowe wejście, hall na parterze.

KOMUNIKAT nr 2 z dnia 11.09.2009

Do dnia 4 września uczestnicy zaproszeni do konkursu mieli prawo zadawania pytań do przedmiotu konkursu. Łącznie zadanych zostało 38 pytań.

Odpowiedzi wypracowane przez Sąd Konkursowy zamieszczamy w załączniku odpowiedzi.pdf w załącznikach poniżej.

Dodatkowo w załącznikach umieszczony został:

 1. Aktualny projekt Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka –Łasztownia" przekazany pod uchwałę Rady Miasta.
 2. Skan dokumentu z informacją z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środwiska m.in. o braku cennych drzew na tym obsarze.

KOMUNIKAT nr 1 z dnia 11.08.2009

W dniu 10 sierpnia odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego, na którym została ustalona lista Uczestników zaproszonych do udziału w Konkursie.

Organizator Konkursu na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) przedstawia listę uczestników zaproszonych do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Portu Jachtowego Szczecin zlokalizowanego na Wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na Łasztowni. Lista w załączniku. 

Aktualne terminy:

 1. Wizja lokalna na Wyspie Grodzkiej odbędzie się w terminie od 17.08.2009 r. do 28.08.2009r.
 2. Termin zadawania pytań dotyczących Regulaminu Konkursu i przedmiotu konkursu – 04.09.2009 r. 
 3. Ustala się termin odpowiedzi na pytania – 11.09.2009
 4. Termin składania prac konkursowych – do 12.10.2009 r. do godz. 15.00.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.10.2009 r.

Wizja lokalna Wyspy Grodzkiej jest utrudniona z powodu braku regularnej przeprawy na wyspę. Organizator Konkursu daje możliwość nieodpłatnego przewiezienia Uczestników Konkursu na wizję lokalną wyspy przez jednostkę pływającą Urzędu Morskiego w Szczecinie. Zaintersowani mogą zgłaszać się do Sekretarza Konkursu na adres e-mail: fgruszcz@um.szczecin.pl

Terminy pływania jednostki:

 1. 19 sierpnia 2009, godz. 12.00 – 14.00 – ok. 16 osób,
 2. 21 sierpnia 2009, godz. 09.00 – 12.00 – ok. 16 osób,
 3. 24 sierpnia 2009, godz. 12.00 – 14.00 – ok. 16 osób,
 4. 26 sierpnia 2009, godz. 12.00 – 14.00 – ok. 16 osób,
 5. 28 sierpnia 2009, godz. 09.00 – 12.00 – ok. 16 osób,

Wizja lokalna terenu Łasztowni jest możliwa bez ograniczeń po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora Konkursu o tym fakcie.

W załączeniu materiały i informacje niezbędne do przygotowania, o których mowa w § 14 ust. 4 Regulaminu Konkursu:

1.       Aktualna dokumentacja geotechniczna,

2.      Mapa batymetryczna akwenów objętych konkursem,

3.       Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 obszaru objętego konkursem wraz z obszarem otaczającym.

4.       Informacje o możliwościach przyłączy mediów (wodociągi, kanalizacja, energia elektryczna).

Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu - Mapa z granicami obszaru objętego konkursem wraz z granicami obszaru otaczającego
Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu - Zdjęcie satelitarne objętego konkursem oraz obszaru otaczającego.
Skan karty rejestracyjnej cyfrowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 obszaru objętego konkursem wraz z obszarem otaczającym i Wałami Chrobrego

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Morskich, wytworzono: 2009/10/26, odpowiedzialny/a: Filip Gruszczyński, wprowadził/a: Filip Gruszczyński, dnia: 2009/10/27 15:51:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Filip Gruszczyński 2009/10/27 15:51:24 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/10/27 15:48:15 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/10/27 08:55:52 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/10/27 08:47:45 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/10/23 09:45:55 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/09/11 15:22:14 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/09/11 15:20:51 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/09/11 15:15:30 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/09/11 15:09:43 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/08/25 13:39:58 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/08/13 17:47:27 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/08/13 17:28:04 modyfikacja wartości
Filip Gruszczyński 2009/08/13 17:25:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/08/13 14:21:29 nowa pozycja