Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Ogłoszenia studium
Tytuł:nowe ogłoszenie

Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXII/523/16 z dnia 6.09.2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin