Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 289/13 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2013/07/02

Data wejścia w życie: 2013/07/02


ZARZĄDZENIE NR 289/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 lipca 2013 r.


zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), § 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzeniem Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r.), zarządzam, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 114/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin (zm. Zarządzeniem Nr 55/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2012 r.) § 1. otrzymuje brzmienie:
"§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin powołuje się Zespół Auditorów Wewnętrznych w składzie:
1) Wioleta Zmorzyńska – główny specjalista w Wydziale Oświaty
2) Anetta Kieszkowska – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
3) Małgorzata Szust – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
4) Mirosław Lisewski – główny specjalista w Biurze Strategii
5) Agnieszka Olejnik – główny specjalista w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów
6) Sylwia Kocot – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych
7) Ewa Szynkowska – kierownik referatu w Wydziale Informatyki
8) Łukasz Muryń – główny specjalista w Biurze Geodety Miasta
9) Małgorzata Andryszewska – inspektor w Wydziale Kultury
10) Joanna Lachowska – główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
11) Iwona Łabaziewicz – główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
12) Anna Lewandowska – inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
13) Rafał Pawlik – główny specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego
14) Robert Samson – inspektor w Biurze Obsługi Interesantów"

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2013/07/09, odpowiedzialny/a: Michał Kaczmarczyk, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2013/07/09 11:19:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2013/07/09 11:19:07 nowa pozycja