Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr petycji - 2018 r.

Nr petycji: 152.12

Nr UNP:

110/S/18

Data złożenia:

2018/07/06

Przedmiot sprawy:

treść petycji

Przewidywany termin załatwienia:

2018/11/06

Przebieg postępowania:

w trakcie rozpatrywania

Petycja wielokrotna przeciwko wycince drzew na Głębokim wpłynęła do Prezydenta Miasta w dniu 06.07.2018 r.

W następnych dniach napływały od osób fizycznych kolejne petycje tej samej treści. Do czasu publikacji petycji w BIP Urzędu Miasta Szczecin złożono łącznie 557 petycji.

Z uwagi na to, żę wpływające petycje dotyczą tej samej sprawy - zarządzono łączne rozpatrzenie złożonych petycji.

Okres oczekiwania na dalsze petycje ustala się do dnia 06.08.2018 r.

Do dnia 06.08.2018 r. wpłynęło łącznie 566 petycji w przedniotowej sprawie.

Trwa analiza petycji.

Wystąpiono o opinię projektu wykonawczego branży zieleni dla zadania "Węzeł przesiadkowy Głębokie" w Szczecinie

Sposób załatwienia sprawy:

Petycja nie została uwzględniona

Treść zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/07/17, odpowiedzialny/a: -, wprowadził/a: Anna Mikołajczyk-Błoniarz, dnia: 2018/11/05 09:53:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Mikołajczyk-Błoniarz 2018/11/05 09:53:56 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2018/09/28 09:15:54 modyfikacja wartości
Anna Kardel 2018/08/08 08:45:23 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2018/07/20 14:18:00 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2018/07/20 14:15:08 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2018/07/17 12:31:54 modyfikacja wartości
Beata Sikorska 2018/07/17 12:28:22 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.