Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79551035

Aktualna strona: 486581

Wydrukowano: 1779

Oświadczenia majątkowe


Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Podstawa prawna:

  • Art. 25c i art. 25e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
  • Art. 24h i art. 24j ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Zgodnie z przytoczoną podstawą prawną osoby wyżej wskazane obowiązane są do złożenia:

Oświadczenia majątkowego:
 
  •  WZÓR oświadczenia majątkowego wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i członka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wójta,
  •  WZÓR oświadczenia majątkowego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i członka organu zarzadzajacego powiatowa osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

W części A oświadczenia majątkowego  zawarte są informacje jawne. W części B oświadczeń - informacje niejawne.

Miejsca przechowywania oświadczeń:

  1. Wydział Organizacyjny UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pok. 145, tel. (91) 42 45 206, e-mail: wo@um.szczecin.pl Prezydenta Miasta Szczecina, Zastępców Prezydenta Miasta Szczecina, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Miasta.
  2. Wydział Organizacyjny UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pok. 148, tel. (91) 42 45 886, e-mail: wo@um.szczecin.pl - dyrektorów oraz kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów gminnych instytucji kultury.
  3. Biuro Rady Miasta UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pok. 107, tel. (91) 42 45 229, fax: (91) 42 26 949, e-mail: rada@um.szczecin.pl - radnych Miasta Szczecin.
  4. Wydział Oświaty UM Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, p.301, tel. (91) 42 45 638, fax: (91) 42 45 637, e-mail: wos@um.szczecin.pl - Dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
  5. Biuro Nadzoru Właścicielskiego UM Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pok. 4, tel. (91) 42 45 426, fax: (91) 43 51 2 15, e-mail: bnw@um.szczecin.pl - osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminnymi osobami prawnymi.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin