Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72427094

Aktualna strona: 461154

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/05/17 15:26:48  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l edukacji wczesnoszkolnej 
Modyfikacja SIWZ  2019/05/17 15:05:09  Klaudia Brudło  nowa zmiana siwz 
Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/05/17 14:45:23  Klaudia Brudło  nowy zestaw pytań 
Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/05/17 14:23:42  Grzegorz Jamrozik  Wykaz do publicznej wiadomości 
Wybory do Parlamentu Europejskiego  2019/05/17 14:07:36  Marta Wikieł  nowa pozycja 
Informacje o wyniku naboru  2019/05/17 13:43:47  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/05/17 13:35:14  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowsko 
Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/05/17 13:32:22  Barbara Sowała  wpis do rejestru 
Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/05/17 13:31:48  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
10  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/05/17 13:22:12  Grzegorz Góra  Nowa pozycja 
11  Interpelacje i zapytania radnych  2019/05/17 13:01:15  Ewa Peryt  nowa pozycja 
12  Ogłoszenia konkursów ofert  2019/05/17 12:54:02  Joanna Gabinowska  Otwarty Konkurs Ofert 
13  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/05/17 12:26:59  Emilia Drążek  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
14  Informacje o wyniku naboru  2019/05/17 11:46:00  Artur Kalita  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych 
15  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2019/05/17 11:36:57  Katarzyna Szlachta  aktualizacja pliku pdf 
16  Nieruchomości pozostałe  2019/05/17 11:35:54  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
17  Złożone wnioski  2019/05/17 10:39:58  Alicja Gawrońska  Wniosek 
18  Inwestycje celu publicznego  2019/05/17 10:21:44  Dorota Skłodowska  inf. o wszczęciu postępowania 
19  Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/05/17 10:11:54  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
20  Wykazy nieruchomości UM  2019/05/17 10:02:19  Monika Mroczkowska  wykaz 
21  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/05/17 09:19:27  Katarzyna Bukowska  wprowadzenie informacji 
22  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/05/17 09:18:21  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
23  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2019/05/17 09:10:23  Agnieszka Laba  nowy wpis 
24  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/05/17 07:55:50  Honorata Prałat  tst 
25  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/05/17 05:56:29  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 15.05.2019  
26  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/05/17 05:55:22  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 15.05.2019 
27  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/05/16 12:58:05  Katarzyna Bezmian  Udostępanienie do wiadomości publicznej info.dot.wykazów  
28  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/05/16 12:10:15  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
29  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/05/16 11:58:46  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
30  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/05/16 11:34:03  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
31  Akty prawne uchwalone  2019/05/16 10:08:13  Alicja Gawrońska  wprowadzenie informacji 
32  Linki do stron NGO  2019/05/16 09:11:08  Katarzyna Bukowska  dodanie linku 
33  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/05/16 09:07:07  Monika Wyrwicz  obwieszczenie o wydanej decyzji 
34  Odpady  2019/05/16 08:22:15  Tomasz Czerniawski  nowy link 
35  Obwodowe komisje wyborcze  2019/05/16 08:17:47  Marta Wikieł  nowa poyzcja 
36  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/05/16 05:59:30  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. opubl. stan na 15.05.2019 
37  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/05/15 14:48:16  Katarzyna Tyszkiewicz  zezwolenie na usunięcie drzewa 
38  Nabór na stanowiska  2019/05/15 14:07:50  Tomasz Czerniawski  zmiana kwestionariusza osobowego 
39  dokumenty typu A - Wnioski  2019/05/15 13:52:25  Katarzyna Tyszkiewicz  nowy wniosek 
40  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/05/15 13:36:55  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
41  Miesięczne stawki dotacji  2019/05/15 13:29:32  Paulina Jankowska  dodanie linku do ODPN 
42  Rejestr działalności regulowanej  2019/05/15 13:20:10  Lesław Rodak  nowa pozycja 
43  Ewidencja zezwoleń  2019/05/15 13:13:57  Lesław Rodak  nowa pozycja 
44  Sprawozdania Finansowe 2018  2019/05/15 10:36:25  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
45  Budżet Miasta  2019/05/15 09:16:48  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
46  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/05/15 08:32:59  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
47  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/05/15 08:01:24  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
48  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/05/14 13:58:07  Monika Mroczkowska  aktualizacja danych 
49  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/05/14 13:55:41  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
50  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2019/05/14 13:52:28  Małgorzata Balcer-Andreasik  wprowadzenie danych 
51  Rejestr petycji  2019/05/14 13:47:12  Beata Sikorska  publikacja petycji 
52  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/05/14 13:46:14  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
53  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/05/14 13:43:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
54  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/05/14 13:36:00  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
55  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/05/14 13:09:48  Tomasz Czerniawski  Nowa pozycja 
56  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/05/14 11:58:04  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
57  Postępowania do 30 000 euro  2019/05/14 11:56:57  Anna Bednarz  Dodano nowy załącznik 
58  Opieka nad dziećmi do lat 3  2019/05/14 09:10:37  Dorota Lokś  poprawa tytułu linku 
59  Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych  2019/05/14 09:04:18  Dorota Lokś  modyfikacja 
60  Uchwały Rady Miasta  2019/05/13 15:17:47  Marta Klimek  nowa pozycja 
61  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/05/13 15:05:40  Anna Tarnawska  aktualizacja adresu e-mail 
62  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/05/13 14:00:56  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
63  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/05/13 10:28:41  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
64  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/05/13 08:42:02  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
65  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2019/05/10 13:46:02  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
66  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2019/05/10 08:35:18  Iwona Suruda  ogłoszenie 
67  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/05/09 16:44:36  Miriam Lam  nowa pozycja 
68  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/05/09 15:24:12  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
69  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/09 15:21:47  Karolina Piekarska  aktualizacja 
70  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/05/09 14:50:30  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
71  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/05/09 12:06:59  Monika Matusiak  Dodano nowy załącznik 
72  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/05/09 10:40:27  Honorata Prałat  p.o. dyrektora Zofia Fiuk-Dymek  
73  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2018  2019/05/09 08:51:59  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
74  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2019/05/08 11:48:28  Dorota Urbanek  dodanie odnośników 
75  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2019/05/08 10:52:34  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
76  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2019/05/08 10:45:52  Ramona Czopko  udostępnienie informacji 
77  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/05/08 09:40:21  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 26.03.2019 
78  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2019/05/08 08:59:35  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
79  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/05/07 12:07:02  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
80  Sprawozdania budżetowe  2019/05/07 09:03:01  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
81  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/05/06 09:34:27  Marta Klimek  poprawka 
82  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/05/06 09:33:56  Marta Klimek  nowa pozycja 
83  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/05/06 09:33:30  Marta Klimek  nowa pozycja 
84  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/05/06 08:42:35  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
85  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/05/02 14:16:53  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
86  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2019/05/02 11:47:09  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
87  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/05/02 11:33:02  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
88  nowe inwestycje  2019/04/30 13:17:30  Grzegorz Baradziej  zawiadomienie o wszczęciu postepowania 
89  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/04/29 14:24:50  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
90  Rewitalizacja  2019/04/29 13:45:02  Anna Bednarz  aktualizacja informacji 
91  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2019/04/29 13:36:46  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
92  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/04/29 09:02:57  Aleksandra Głowacka  aktualizacja danych 
93  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2019/04/29 08:29:59  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
94  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/04/26 09:42:22  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
95  Wyszukiwarka ogłoszeń dotyczących przetargowego zbycia  2019/04/25 11:52:31  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
96  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2019/04/25 10:07:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
97  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/04/24 13:10:26  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
98  Ogłoszenia  2019/04/24 12:02:00  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
99  Wybory do Rad Osiedli  2019/04/24 11:17:20  Marta Wikieł  Dodano nowy załącznik 
100  Konkursy  2019/04/23 13:20:19  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
101  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/04/19 12:36:11  Iwona Kaniewska  informacja o wydanej decyzji 
102  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/04/19 11:15:57  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
103  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/04/18 14:48:19  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
104  Zgłoszone zgromadzenia  2019/04/18 14:08:08  Mirosław Pieczykolan  Nowe zawiadomienie - tryb uproszczony 
105  Zrealizowane inicjatywy  2019/04/18 11:07:47  Alicja Gawrońska  Zrealizowana inicjatywa 
106  Urząd Miasta Szczecin  2019/04/18 09:16:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
107  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/04/17 12:46:57  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
108  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/04/17 08:15:48  Joanna Gabinowska  aktualność 
109  Rada Miasta Szczecin  2019/04/16 14:38:04  Edyta Sowińska  przygotowanie strony pod VIII kadencję 
110  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/04/16 13:40:54  Jakub Baranowski  nowa pozycja 
111  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2019/04/15 15:21:36  Jakub Baranowski  dodanie aktualnej kadencji 
112  Regulamin Organizacyjny  2019/04/15 09:12:28  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
113  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/04/09 14:27:34  Katarzyna Konieczna  Nowy wpis 
114  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/04/05 15:18:39  Marcin Śniady  aktualizacja 
115  Dodatkowe Informacje  2019/04/04 15:38:48  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
116  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019  2019/04/04 13:17:27  Tomasz Czerniawski  aktualzacja 
117  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/04/04 08:11:36  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
118  Sekretariaty  2019/04/03 09:41:54  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
119  Ochrona Środowiska  2019/04/03 09:26:12  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
120  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2019/04/02 08:37:57  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2018 
121  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2018  2019/04/02 08:37:07  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
122  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/04/01 15:18:58  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
123  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2019/03/29 14:16:46  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
124  Obwieszczenia  2019/03/29 09:17:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
125  Inwestycje realizowane  2019/03/28 14:17:19  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
126  Przedszkola  2019/03/28 12:35:02  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
127  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/03/28 12:30:10  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
128  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2019/03/28 12:27:36  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
129  Mecenas osób niepełnosprawnych  2019/03/28 12:25:31  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
130  Struktura organizacyjna  2019/03/28 12:14:30  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
131  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/03/25 13:38:31  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
132  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2019/03/25 10:19:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
133  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/03/22 09:30:03  Marcin Śniady  nowa pozycja 
134  Organizacje i instytucje  2019/03/21 10:34:36  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
135  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2019/03/20 15:15:26  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
136  Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych  2019/03/20 14:09:49  Sławomir Klimek  publikacja wyszukiwarki 
137  Usługi społeczne  2019/03/20 11:05:45  Grzegorz Góra  ogłoszenie o zamówieniu 
138  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2019/03/19 13:44:23  Anna Tarnawska  zmiana zdjęcia 
139  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2019/03/19 13:41:15  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
140  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2019/03/19 13:05:31  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
141  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2019/03/18 16:16:05  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
142  Miejska Komisja Wyborcza  2019/03/18 13:23:05  Anna Tarnawska  publikacja danych 
143  Ogłoszenia urzędowe  2019/03/18 13:06:42  Karolina Kotwicka  NOWE OGŁOSZENIE 
144  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2019/03/18 10:59:42  Monika Bernat  Dodano nowy załącznik 
145  Nagrody i wyróżnienia za rok 2018  2019/03/14 13:08:55  Karolina Szymańska  ogłoszenie wyników 
146  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2019/03/14 11:52:19  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2018 
147  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/03/13 15:08:45  Karolina Szymańska  aktualizacja 
148  Prezydencka Rada Kultury  2019/03/11 13:30:32  Ramona Czopko  udostępnienie infrmacji 
149  Sprzedaż lokali komunalnych  2019/03/11 08:47:59  Marzena Oleszczuk-Iber  nowa pozycja 
150  Program ochrony środowiska  2019/03/07 14:31:13  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
151  Pełnomocnicy Prezydenta Miasta  2019/03/07 13:44:51  Marta Braun  nowa pozycja 
152  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2019/03/07 11:51:59  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja danych 
153  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2019/03/07 11:51:31  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja numeru 
154  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2019/03/05 08:13:34  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
155  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/03/04 15:05:29  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja harmonogramu i linkow(środa i piatek pokój 4) 
156  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2019/03/04 14:12:14  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
157  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2019/03/04 12:42:11  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja danych. 
158  Stanowiska Rady Miasta  2019/03/04 09:16:24  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do VIII kadencji 
159  Działanie 8.3  2019/02/28 14:19:13  Agnieszka Walas  informacja o projekcie 
160  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2019/02/28 13:47:16  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
161  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/02/28 13:25:25  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
162  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/02/28 12:31:45  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
163  Kontrola stowarzyszeń  2019/02/28 10:55:14  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
164  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2019/02/27 09:40:20  Daria Radzimska  aktualizacja danych 
165  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/02/26 13:37:34  Wioletta Perzyńska  Rozstrzygnięcie konkursu ofert 
166  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/02/26 12:36:28  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie informacji 
167  Wybory 2014 - do Parlamentu Europejskiego  2019/02/25 15:20:10  Marta Wikieł  aktualizacja 
168  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/02/25 14:56:54  Marta Wikieł  aktualizacja 
169  Wybory 2019  2019/02/25 13:46:13  Marta Wikieł  nowa 
170  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/02/22 13:44:09  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
171  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/02/22 13:36:46  Magdalena Kucharzyk  Dodano nowy załącznik 
172  Informacje dot. inwestycji  2019/02/22 12:29:26  Agata Kowalczyk  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
173  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/02/19 13:55:56  Barbara Sowała  wpis do rejestru, zmiana ilości miejsc 
174  Aktualności  2019/02/19 13:22:04  Mateusz Błaszczyk  Dodano wpis o rejestracji online 
175  Organizacje Pożytku Publicznego  2019/02/19 12:57:45  Joanna Gabinowska  dodanie linka 
176  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2019/02/19 11:44:44  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
177  Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń  2019/02/18 14:21:25  Marek Ciszewski  Zamieszczenie informacji o projekcie 
178  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2019/02/15 14:06:43  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
179  Projekty rządowe i EFS  2019/02/15 13:40:48  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja informacji 
180  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/02/15 11:37:12  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
181  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2019/02/14 09:31:25  Małgorzata Andryszewska  zmiana zarządcy 
182  Informacje dla interesantów  2019/02/13 14:56:29  Andrzej Żbikowski  podlnkowanie 
183  Niepubliczne przedszkola  2019/02/13 08:13:55  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
184  Budżet 2019  2019/02/13 07:55:07  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
185  VAT-Centralizacja  2019/02/12 13:44:11  Piotr Janicki  aktualizacja 
186  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2019/02/12 11:21:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja informacji 
187  Narady prezydenckie  2019/02/12 08:35:11  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2019" 
188  Budżet Miasta Szczecin 2019  2019/02/11 13:09:36  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
189  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019  2019/02/11 12:29:04  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
190  Przeprowadzone kontrole  2019/02/08 14:16:54  Tomasz Czerniawski  dodanie odniesienia 
191  Plany i raporty  2019/01/31 11:41:10  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
192  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2019/01/25 13:25:47  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
193  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/01/25 12:57:28  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
194  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2019/01/24 12:55:32  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
195  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2019/01/24 10:47:49  Mateusz Błaszczyk  Edycja tekstu 
196  Kontrole  2019/01/23 11:50:39  Ewa Dominiak-Górska  nowa pozycja 
197  Zezwolenia na handel alkoholem  2019/01/22 14:31:08  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
198  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia jednostek  2019/01/22 09:55:04  Emilia Drążek  sprzedaż 
199  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/01/22 09:17:58  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
200  Archiwum wykazów nieruchomości UM  2019/01/21 09:33:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin