Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74020682

Aktualna strona: 462331

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Wspieranie rodziny w kryzysie  2019/07/16 16:05:10  Edyta Stosik  nowa pozycja 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/07/16 14:51:40  Klaudia Brudło  Nowa pozycja 
Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/07/16 14:27:50  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
Ogłoszenia konkursów ofert  2019/07/16 14:09:45  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
Postępowania do 30 000 euro  2019/07/16 13:37:58  Monika Szarszewska  Dodano nowy załącznik 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/07/16 13:36:15  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/07/16 12:43:31  Szymon Widomski  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/07/16 10:47:47  Lidia Łajkun  ogloszenie o naborze na wolne stanowisko 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/07/16 10:34:44  Halina Rogaś  edycja danych 
10  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/07/16 08:06:21  Jakub Gołębiowski  nowy zestaw pytań wraz z odpowiedziami 
11  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/07/15 14:58:40  Iwona Polaczek  Dodano nowy załącznik 
12  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/07/15 14:46:55  Hanna Nierzwicka  obwieszczenie - o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę 
13  Interpelacje i zapytania radnych  2019/07/15 13:25:21  Marzena Arciszewska  nowa pozycja 
14  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/07/15 13:12:59  Dariusz Wytrykus  ogłoszenie o zamówieniu 
15  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/07/15 13:04:52  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l wspomagajacy  
16  Linki do stron NGO  2019/07/15 12:34:55  Anna Stępień  dodanie linka 
17  Modyfikacja SIWZ  2019/07/15 11:57:19  Jakub Gołębiowski  Dodano nowy załącznik 
18  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/07/15 11:14:15  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
19  Inwestycje celu publicznego  2019/07/15 10:59:52  Dorota Skłodowska  informacja o wydaniu postanowienia 
20  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/07/15 08:08:56  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
21  Wykazy nieruchomości UM  2019/07/15 07:56:36  Dariusz Adamowski  Publikacja wykazu 
22  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/07/15 07:40:49  Honorata Prałat  zest. przyst. stan na 25.06.2019 
23  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2019/07/12 09:37:08  Wioletta Perzyńska  aktualizacja danych 
24  Informacje o wyniku naboru  2019/07/12 07:37:20  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
25  Uchwały Rady Miasta  2019/07/11 14:15:12  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
26  Rejestr petycji  2019/07/11 13:30:37  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
27  Informacje o wyniku naboru  2019/07/11 12:33:15  Ewa Klimer  wynik naboru 
28  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/07/11 12:29:18  Aleksandra Głowacka  aktualizacja danych 
29  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/07/11 11:35:35  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
30  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/07/11 10:50:41  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
31  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/07/11 07:35:52  Radosław Falkiewicz-Szult  wyniki konkursu 
32  Wybory do RO Pomorzany 2019  2019/07/10 09:42:00  Marta Wikieł  nowa pozycja 
33  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/07/10 07:36:24  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
34  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/07/09 13:53:24  Marta Wikieł  aktualizacja 
35  Wybory do Rad Osiedli  2019/07/09 13:45:15  Marta Wikieł  nowa pozycja 
36  Centrum Seniora  2019/07/09 11:43:47  Alicja Narożna  Wynik naboru Partnera 
37  Regulamin Organizacyjny  2019/07/09 10:52:08  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
38  Sprawozdania Finansowe 2018  2019/07/09 10:18:32  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
39  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/07/08 15:04:17  Edyta Sowińska  poprawka 
40  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/07/08 13:55:44  Marcelina Hofman  Obwieszczenie 
41  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/07/08 12:29:28  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
42  Wybory 2019  2019/07/08 12:05:56  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
43  Karta Zgłoszenia  2019/07/08 09:30:12  Marta Wikieł  nowa pozycja 
44  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/07/08 07:53:29  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
45  Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych SERG  2019/07/05 14:41:35  Miriam Lam  aktualizacja 
46  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/07/05 05:56:19  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 31.05.2019 
47  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/07/05 05:56:08  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. uchw. stan na 25.06.2019 
48  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2019/07/04 13:48:49  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
49  Sekretariaty  2019/07/04 13:03:12  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
50  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/07/04 11:09:42  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
51  Komunikaty na temat podatków i opłat lokalnych w Szczecinie  2019/07/04 11:07:21  Marcin Śniady  Nowa pozycja 
52  nowe inwestycje  2019/07/04 10:26:58  Dorota Kosowicz  obwieszczenie o wydanej decyzji na realizacje inwestycji drogowej 
53  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2019/07/04 07:21:29  Rafał Pawlik  aktualizacja 
54  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/07/04 05:58:24  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 15.05.2019  
55  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/07/03 11:10:28  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
56  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2019/07/03 10:54:04  Rafał Księżopolski  Dodano nowy załącznik 
57  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/07/03 09:21:33  Marcin Śniady  aktualizacja 
58  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/07/02 15:15:07  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
59  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/07/02 11:45:39  Katarzyna Konieczna  nowa pozycja 
60  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2019/07/02 09:25:02  Michalina Wieczerzak  Ogłoszenie 
61  Gminna Ewidencja Zabytków  2019/07/02 08:55:54  Elwira Wolender  aktualizacja 
62  Dodatkowe Informacje  2019/07/02 08:54:24  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
63  Informacje dot. inwestycji  2019/07/02 08:33:15  Tomasz Czerniawski  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
64  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/07/01 15:15:07  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
65  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/07/01 14:20:20  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
66  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/07/01 10:59:18  Maria Fiszer  aktualizacja danych 
67  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2019/07/01 08:04:18  Radosław Falkiewicz-Szult  Poprawa linku 
68  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/07/01 08:03:10  Radosław Falkiewicz-Szult  uzuoelnienie 
69  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/07/01 05:53:02  Andrzej Kokotowski  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
70  Rada Miasta Szczecin  2019/06/28 15:28:24  Edyta Sowińska  przygotowanie strony pod VIII kadencję 
71  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 12:45:10  Marta Klimek  nowa pozycja 
72  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/06/28 11:32:52  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
73  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 11:10:53  Marta Klimek  nowa pozycja 
74  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/06/28 09:46:02  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
75  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/06/28 09:38:57  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
76  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2019/06/27 17:01:19  Krystyna Dutka  Dodano nowy załącznik 
77  Ewidencja zezwoleń  2019/06/27 11:51:00  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
78  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/06/26 12:44:14  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
79  Program "Dom Dużej Rodziny"  2019/06/26 12:02:08  Alicja Narożna  dodanie informacji - nabór wniosków 2019 r. 
80  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/06/26 08:36:50  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
81  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki  2019/06/26 08:35:47  Marta Wikieł  nowa pozycja 
82  Wybory ławników 2015  2019/06/26 08:34:15  Marta Wikieł  publikacja 
83  Wybory ławników - uzupełniające  2019/06/26 08:32:58  Marta Wikieł  nowa 
84  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/06/26 08:04:12  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
85  Zgłoszone zgromadzenia  2019/06/25 15:11:39  Mirosław Pieczykolan  Nowe zgloszenie 
86  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2019/06/25 12:42:54  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
87  Ogłoszenia  2019/06/25 09:03:01  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
88  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2019/06/25 08:39:35  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
89  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/06/19 13:50:07  Agata Tarnowska  uaktualnienie informacji 
90  Zrealizowane inicjatywy  2019/06/19 12:42:07  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
91  Plany i raporty  2019/06/19 11:08:10  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
92  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/06/19 08:16:27  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
93  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/06/18 13:05:23  Aleksandra Gałgańska  uzupełnienie informacji 
94  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2019/06/18 08:35:17  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
95  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/06/18 07:58:03  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
96  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/06/17 12:50:06  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
97  Ochrona danych osobowych / RODO  2019/06/17 12:49:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
98  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2019/06/13 15:11:23  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
99  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/06/13 15:02:00  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
100  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/06/13 09:31:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
101  Kontakt  2019/06/11 14:15:31  Marek Ciszewski  aktualizacja danych 
102  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2019/06/11 13:19:30  Jolanta Sikorska  Dodano nowy załącznik 
103  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/06/11 11:23:04  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
104  Ankieta weryfikacyjna  2019/06/11 08:29:05  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
105  Nieruchomości pozostałe  2019/06/10 11:24:48  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
106  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/06/07 12:27:37  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
107  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/06/07 12:24:42  Tomasz Czerniawski  dodanie "Aneks 3" 
108  Wybory Ławników  2019/06/06 11:18:04  Marta Wikieł  nowa pozycja 
109  Rejestr działalności regulowanej  2019/06/06 11:14:13  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
110  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/06/05 13:06:36  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
111  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/06/05 08:59:11  Maciej Jasiński  Dodano nowy załącznik 
112  Ogłoszenia urzędowe  2019/06/04 14:01:07  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
113  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/06/04 12:43:16  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
114  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2019/06/04 09:00:23  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
115  Sprawozdania  2019/06/04 08:59:01  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
116  Zespół do spraw organizacji ruchu  2019/06/03 12:03:43  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych kontaktowych 
117  Prawa i obowiązki  2019/05/31 11:40:06  Marta Wikieł  nowa pozycja 
118  Raport o stanie GMS  2019/05/31 08:35:39  Marta Braun  Dodano nowy załącznik 
119  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2019/05/29 11:21:29  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2019 
120  Ulgi i umorzenia podatkowe  2019/05/28 12:10:59  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
121  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/05/28 12:09:22  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
122  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/05/28 12:06:53  Marcin Śniady  Aktualizacja 
123  Sprawozdania  2019/05/28 12:04:20  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
124  Wybory do Parlamentu Europejskiego  2019/05/28 11:30:35  Marta Wikieł  nowa pozycja 
125  Ewidencja Działalności Gospodarczej  2019/05/27 13:15:49  Andrzej Żbikowski  aktualizacja treści 
126  Nabór na stanowiska  2019/05/27 11:49:04  Lidia Łajkun  zmiana kwestionariusza osobowego 
127  Mecenas Kultury Szczecina  2019/05/27 10:00:58  Ramona Czopko  publikacja danych 
128  Obwodowe komisje wyborcze  2019/05/25 13:11:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
129  Komunikaty  2019/05/24 14:02:47  Marta Wikieł  przeniesienie danych 
130  Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych  2019/05/24 13:30:03  Anna Tarnawska  now apozycja 
131  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/05/24 12:57:52  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
132  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2019/05/24 12:57:46  Kinga Grudzińska  aktuaklizacja 
133  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/05/23 14:30:04  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
134  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/05/22 13:50:03  Katarzyna Tyszkiewicz  decyza 
135  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/21 13:50:14  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
136  Prezydent Miasta Szczecin  2019/05/21 13:47:41  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
137  Skarbnik Miasta  2019/05/21 13:47:00  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
138  Sekretarz Miasta  2019/05/21 13:46:31  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
139  Inwestycje realizowane  2019/05/21 11:44:25  Tomasz Czerniawski  materiał wideo 
140  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2019/05/20 14:12:22  Alicja Graczyk  wynik naboru 
141  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/05/20 13:30:21  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrez 
142  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2019/05/17 11:36:57  Katarzyna Szlachta  aktualizacja pliku pdf 
143  Złożone wnioski  2019/05/17 10:39:58  Alicja Gawrońska  Wniosek 
144  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2019/05/17 09:10:23  Agnieszka Laba  nowy wpis 
145  Akty prawne uchwalone  2019/05/16 10:08:13  Alicja Gawrońska  wprowadzenie informacji 
146  Odpady  2019/05/16 08:22:15  Tomasz Czerniawski  nowy link 
147  dokumenty typu A - Wnioski  2019/05/15 13:52:25  Katarzyna Tyszkiewicz  nowy wniosek 
148  Miesięczne stawki dotacji  2019/05/15 13:29:32  Paulina Jankowska  dodanie linku do ODPN 
149  Budżet Miasta  2019/05/15 09:16:48  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
150  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/05/14 13:43:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
151  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/05/14 13:36:00  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
152  Opieka nad dziećmi do lat 3  2019/05/14 09:10:37  Dorota Lokś  poprawa tytułu linku 
153  Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych  2019/05/14 09:04:18  Dorota Lokś  modyfikacja 
154  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/05/13 08:42:02  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
155  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2019/05/10 13:46:02  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
156  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/05/09 16:44:36  Miriam Lam  nowa pozycja 
157  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/09 15:21:47  Karolina Piekarska  aktualizacja 
158  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/05/09 14:50:30  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
159  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2018  2019/05/09 08:51:59  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
160  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2019/05/08 16:09:18  Marta Wikieł  nowa pozycja 
161  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2019/05/08 11:48:28  Dorota Urbanek  dodanie odnośników 
162  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2019/05/08 10:52:34  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
163  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2019/05/08 10:45:52  Ramona Czopko  udostępnienie informacji 
164  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/05/08 09:40:21  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 26.03.2019 
165  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2019/05/08 08:59:35  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
166  Sprawozdania budżetowe  2019/05/07 09:03:01  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
167  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2019/05/02 11:47:09  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
168  Rewitalizacja  2019/04/29 13:45:02  Anna Bednarz  aktualizacja informacji 
169  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2019/04/29 13:36:46  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
170  Wyszukiwarka ogłoszeń dotyczących przetargowego zbycia  2019/04/25 11:52:31  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
171  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/04/24 13:10:26  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
172  Konkursy  2019/04/23 13:20:19  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
173  Urząd Miasta Szczecin  2019/04/18 09:16:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
174  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/04/17 12:46:57  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
175  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/04/17 08:15:48  Joanna Gabinowska  aktualność 
176  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2019/04/15 15:21:36  Jakub Baranowski  dodanie aktualnej kadencji 
177  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019  2019/04/04 13:17:27  Tomasz Czerniawski  aktualzacja 
178  Ochrona Środowiska  2019/04/03 09:26:12  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
179  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2019/04/02 08:37:57  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2018 
180  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2018  2019/04/02 08:37:07  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
181  Obwieszczenia  2019/03/29 09:17:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
182  Przedszkola  2019/03/28 12:35:02  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
183  Mecenas osób niepełnosprawnych  2019/03/28 12:25:31  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
184  Struktura organizacyjna  2019/03/28 12:14:30  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
185  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2019/03/25 10:19:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
186  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/03/22 09:30:03  Marcin Śniady  nowa pozycja 
187  Organizacje i instytucje  2019/03/21 10:34:36  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
188  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2019/03/20 15:15:26  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
189  Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych  2019/03/20 14:09:49  Sławomir Klimek  publikacja wyszukiwarki 
190  Usługi społeczne  2019/03/20 11:05:45  Grzegorz Góra  ogłoszenie o zamówieniu 
191  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2019/03/19 13:41:15  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
192  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2019/03/19 13:05:31  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
193  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2019/03/18 16:16:05  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
194  Miejska Komisja Wyborcza  2019/03/18 13:23:05  Anna Tarnawska  publikacja danych 
195  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2019/03/18 10:59:42  Monika Bernat  Dodano nowy załącznik 
196  Nagrody i wyróżnienia za rok 2018  2019/03/14 13:08:55  Karolina Szymańska  ogłoszenie wyników 
197  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2019/03/14 11:52:19  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2018 
198  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/03/13 15:08:45  Karolina Szymańska  aktualizacja 
199  Prezydencka Rada Kultury  2019/03/11 13:30:32  Ramona Czopko  udostępnienie infrmacji 
200  Sprzedaż lokali komunalnych  2019/03/11 08:47:59  Marzena Oleszczuk-Iber  nowa pozycja 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin