Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2020/05/25 15:51:37  Karolina Pokorska  ogłoszenie 
Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2020/05/25 15:36:32  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
Interpelacje i zapytania radnych  2020/05/25 14:57:41  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/05/25 14:08:45  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
Modyfikacja SIWZ  2020/05/25 13:53:56  Klaudia Brudło  nowa zmiana siwz 
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2020/05/25 13:00:44  Anna Lisica  aktualizacja wykazu aptek 
Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2020/05/25 11:58:18  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
Wykazy nieruchomości UM  2020/05/25 11:57:52  Marzena Karpik  nowy wykaz 
Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2020/05/25 10:16:30  Jaromira Konopka-Bomba  ogłoszenie 
10  Wykonanie Budżetu Miasta 2020  2020/05/25 09:29:23  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
11  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2020/05/25 09:08:51  Honorata Prałat  aktual. wyk. planów wszczętych - stan na 28.04.2020 
12  Urząd Miasta Szczecin  2020/05/25 09:07:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
13  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2020/05/25 08:55:47  Michalina Wieczerzak  Wykaz do publicznej wiadomości 
14  Informacje o wyniku naboru  2020/05/25 08:53:25  Artur Kalita  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego 
15  Gminna Ewidencja Zabytków  2020/05/22 15:28:04  Elwira Wolender  aktualizacja 
16  Dodatkowe Informacje  2020/05/22 15:24:11  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
17  Mała dotacja do 10 tys. zł  2020/05/22 15:13:12  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
18  Działanie 8.3  2020/05/22 15:08:35  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
19  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2020/05/22 14:23:46  Anna Lisica  aktualizacja danych 
20  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020  2020/05/22 14:17:04  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja treści 
21  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/05/22 13:18:43  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
22  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/05/22 12:01:26  Jaromira Konopka-Bomba  wykaz do publicznej informacji 
23  Niepubliczne szkoły podstawowe  2020/05/22 11:15:46  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
24  Rejestr petycji  2020/05/22 09:45:45  Beata Sikorska  publikacja petycji 
25  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2020/05/22 09:30:52  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
26  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2020/05/21 15:15:57  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
27  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2020/05/21 14:59:10  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
28  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2020/05/21 14:55:36  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
29  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2020/05/21 14:54:52  Krzysztof Murawski  aktualizacja po zmianie ustawy 
30  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/05/21 14:54:37  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
31  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2020/05/21 14:54:19  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
32  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku  2020/05/21 14:51:27  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
33  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2020/05/21 14:35:52  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
34  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2020/05/21 14:07:25  Piotr Spunda  newsletter 
35  Koronawirus – aktualności biura  2020/05/21 13:53:03  Piotr Spunda  newsletter 
36  Inwestycje celu publicznego  2020/05/21 13:26:47  Anna Fabiś  wszczęcie postępowania 
37  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2020/05/21 10:47:37  Norbert Wagner  nowy wpis 
38  Ogłoszenia konkursów ofert  2020/05/21 10:30:48  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie OKO 
39  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2020/05/20 13:54:57  Mirella Wołłejszo  Nowa pozycja 
40  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/05/20 12:41:00  Krzysztof Murawski  aktualizacja  
41  Narady prezydenckie w 2020 roku  2020/05/20 11:39:09  Adrianna Brodowicz  nowa pozycja 
42  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/05/20 10:15:32  Barbara Sowała  wpis do rejestru, zmiana ilości miejsc 
43  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2020/05/20 09:43:07  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
44  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2020/05/19 15:01:09  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
45  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2020/05/19 09:17:50  Maria Bieńkowska  Informacja 
46  Sprawozdania Finansowe 2019  2020/05/19 08:59:09  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
47  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2019  2020/05/19 08:57:11  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
48  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2020/05/19 08:37:20  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
49  Rada Miasta Szczecin  2020/05/19 07:48:50  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
50  Zezwolenia na handel alkoholem  2020/05/19 07:11:09  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
51  Sprawozdania Finansowe 2018  2020/05/18 15:34:29  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
52  Obowiązujące akty prawne  2020/05/18 13:19:26  Anna Stępień  modyfikacja danych 
53  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2020/05/18 12:42:25  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja 
54  Sprawozdania budżetowe  2020/05/15 14:48:28  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
55  Delegatura Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej w Biurze Obsługi Interesantów  2020/05/15 14:17:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
56  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2020/05/15 14:15:42  Katarzyna Sieradzan  Dodano nowy załącznik 
57  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/05/15 13:26:26  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
58  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2020/05/15 10:56:18  Iga Trzepańska  edycja danych 
59  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2020/05/15 10:00:52  Aleksandra Głowacka  aktualizacja informacji nt. organów Spółki 
60  Budżet Miasta 2020 po zmianach  2020/05/14 15:24:39  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
61  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/05/14 14:30:16  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
62  Uchwały Rady Miasta  2020/05/14 12:40:57  Marta Klimek  dodanie treści apelu 
63  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2020/05/14 11:24:01  Dorota Kosowicz  Informacja - o wydaniu decyzji nr 503/20  
64  Otwarte Konkursy Ofert  2020/05/12 14:38:17  Edyta Stosik  nowa pozycja 
65  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2020/05/12 14:29:10  Edyta Stosik 
66  Niepubliczne przedszkola  2020/05/12 13:24:20  Kinga Grudzińska  aktualizacja 
67  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2020/05/12 11:27:46  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
68  Publiczne licea ogólnokształcące  2020/05/12 10:25:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
69  Niepubliczne szkoły zawodowe  2020/05/12 08:53:34  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
70  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2020/05/12 08:38:46  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
71  Inwestycje realizowane  2020/05/11 12:49:11  Tomasz Czerniawski  nowy materiał wideo 
72  dokumenty typu A - Wnioski  2020/05/11 11:28:18  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do wniosku 
73  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/05/11 07:55:38  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
74  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2020/05/08 15:37:04  Marcin Śniady  aktualizacja danych 
75  Program "MEWA"  2020/05/08 13:04:28  Agnieszka Laba  aktualizacja treści 
76  Wybory Prezydenta RP  2020/05/08 12:06:20  Marta Wikieł  nowa pozycja 
77  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2020/05/08 08:42:21  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie aktów 
78  Wyjaśnienia treści SIWZ  2020/05/07 10:51:38  Agnieszka Kosmala  pytania i odpowiedzi nr 2 
79  Budżet Miasta  2020/05/06 14:54:38  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
80  Usługi społeczne  2020/05/06 11:56:38  Barbara Bogacka  nowa pozycja 
81  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2020/05/06 10:40:44  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
82  Prezydencka Rada Kultury  2020/05/05 15:18:16  Małgorzata Andryszewska  udostępnienie infrmacji 
83  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/05/05 13:59:42  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
84  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2020/05/05 08:36:35  Dorota Kosowicz  ogłoszenie o wydanej decyzji 
85  Informacje o wyniku naboru  2020/05/05 07:42:55  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
86  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2020/05/04 14:37:34  Rafał Księżopolski  Dodano nowy załącznik 
87  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2020/04/30 10:25:06  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
88  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2020/04/29 11:25:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
89  Pełnomocnicy Prezydenta Miasta  2020/04/29 11:02:13  Marta Braun  nowa pozycja 
90  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2020/04/29 09:53:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
91  Publiczne szkoły podstawowe  2020/04/29 09:34:24  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
92  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2020/04/29 08:49:28  Andrzej Kokotowski  AKTUAL wyk uchwal. stan na 28.04.2020 
93  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/04/28 15:25:26  Marta Klimek  dopisanie funkcji Wiceprzewodniczącego 
94  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2020/04/27 14:38:36  Miriam Lam  aktualizacja danych 
95  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/04/27 12:09:43  Barbara Sowała  uzupełnienie danych 
96  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2020/04/23 15:07:52  Sławomir Klimek  nowa pozycja 
97  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sejm i Senat 2019  2020/04/23 15:06:32  Sławomir Klimek  nowa pozycja 
98  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2020/04/23 14:34:42  Sławomir Klimek  składy komisji obwodowych 
99  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2020/04/23 13:00:29  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
100  Budżet Miasta Szczecin 2020  2020/04/23 11:40:56  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
101  Projekt pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/04/23 11:01:11  Agnieszka Dyba  publikacja informacji o projekcie 
102  Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/04/23 10:56:49  Agnieszka Dyba  nowa pozycja 
103  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2020/04/23 07:45:48  Miriam Lam  Dodano nowy załącznik 
104  Pedagog rodzinny  2020/04/22 15:25:48  Edyta Stosik  nowa pozycja 
105  Szkoła dla rodziców  2020/04/22 15:12:50  Edyta Stosik  nowa pozycja 
106  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2020/04/22 15:12:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
107  Zespół ds. Integracji Społecznej  2020/04/22 12:21:13  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
108  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2020/04/22 12:04:29  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
109  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2020/04/22 12:01:39  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
110  Plany i raporty  2020/04/22 08:45:51  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
111  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/04/21 11:54:46  Marta Klimek  nowa pozycja 
112  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2020/04/20 15:13:21  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
113  Ochrona danych osobowych / RODO  2020/04/20 15:11:33  Tomasz Czerniawski  poprawki w tekście 
114  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2020/04/17 11:34:33  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
115  Złożone wnioski  2020/04/17 08:41:24  Izabela Gozdalik  Wniosek 
116  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2020/04/16 13:52:34  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
117  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 po zmianach  2020/04/16 11:09:50  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
118  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/04/16 08:32:13  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 11.02.2020 
119  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2020/04/15 08:47:39  Marcin Śniady  aktualizacja 
120  Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli  2020/04/09 12:44:35  Miriam Lam  akyualizacja danych 
121  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2020/04/02 09:58:38  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do decyzji 
122  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2020/03/31 11:05:21  Anna Tarnawska  dodanie linku do 2018 
123  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2019  2020/03/31 10:45:42  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
124  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2020/03/24 08:19:10  Honorata Prałat  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
125  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2020/03/20 15:02:25  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
126  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2020/03/20 13:30:34  Małgorzata Balcer-Andreasik  Licytacja 
127  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2020/03/20 12:04:59  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
128  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2020/03/20 11:27:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja  
129  Rejestr działalności regulowanej  2020/03/20 11:05:37  Dariusz Januszek  nowy wpis 
130  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2020/03/19 14:45:04  Bartłomiej Miluch  aktualizacja 
131  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2020/03/16 14:41:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odniesień 
132  Kontrola realizacji zadań publicznych  2020/03/16 13:04:28  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
133  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2020/03/16 10:47:46  Jakub Rybkiewicz  Dodano nowy załącznik 
134  Miesięczne stawki dotacji  2020/03/13 13:53:19  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
135  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 12:14:40  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
136  Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 11:57:32  Marzena Kaźmierska  aktualizacja 
137  Wybory do RO Żelechowa  2020/03/12 15:23:56  Marta Wikieł  nowa pozycja 
138  Program "Zefirek"  2020/03/12 13:33:43  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
139  Przedsiębiorczość  2020/03/12 08:25:41  Tomasz Czerniawski  poprawa linków 
140  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2020/03/12 07:53:28  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
141  Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy  2020/03/11 15:07:34  Aneta Dudaczyk  publikacja wniosku 
142  Rejestr telefonów  2020/03/11 13:44:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
143  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2020/03/11 11:38:39  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
144  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2020/03/10 14:17:30  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
145  Inwestycje na terenie Gminy  2020/03/10 13:41:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
146  Rejestr petycji - 2019 r.  2020/03/09 10:44:45  Anna Kardel  publikacja petycji 
147  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2020/03/06 07:44:01  Małgorzata Leoniewska  informacja o decyzji 
148  Postępowania do 30 000 euro  2020/03/04 11:19:44  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
149  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2020/03/04 09:04:38  Joanna Ostatek  dadanie pozycji 
150  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2020/03/04 09:02:27  Halina Rogaś  aktualizacja danych 
151  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2020/03/04 08:46:22  Halina Rogaś  nowa pozycja 
152  Statut Miasta  2020/03/03 14:58:25  Edyta Sowińska  Aktualizacja informacji 
153  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2020/02/28 15:47:40  Anna Petters  Informacja o wstępnym testowaniu rynku 
154  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2020/02/27 14:39:11  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
155  Nabór na stanowiska  2020/02/27 14:37:58  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
156  Regulamin Organizacyjny  2020/02/26 09:42:02  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
157  Struktura organizacyjna  2020/02/26 09:41:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
158  Wytyczne do sprawozdań finansowych  2020/02/26 08:36:16  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
159  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2020/02/24 13:16:49  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
160  Zrealizowane inicjatywy  2020/02/24 12:25:10  Izabela Gozdalik  Dodano nowy załącznik 
161  Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach  2020/02/24 08:25:42  Joanna Ostatek  nowa pozycja 
162  Ogłoszenia urzędowe  2020/02/21 12:23:52  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
163  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2020/02/21 08:14:07  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
164  Sekretariaty  2020/02/20 09:34:48  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
165  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2020/02/19 14:59:22  Beata Szulik  aktualizacja linków 
166  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2020/02/19 10:58:44  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
167  Organizacje Pożytku Publicznego  2020/02/17 11:45:40  Joanna Gabinowska  dodanie linka 
168  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2020/02/17 08:41:57  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
169  Zgłoszone zgromadzenia  2020/02/07 13:39:18  Katarzyna Bukowska  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
170  Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin  2020/02/07 11:34:57  Beata Szulik  aktualizacja struktury informacyjnej 
171  Wybory do Sejmu i Senatu  2020/02/07 11:32:15  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
172  Komunikaty  2020/02/06 13:33:50  Marta Wikieł  now pozycja 
173  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2020/02/06 08:42:47  Marta Wikieł  aktualizacja 
174  Wybory 2020  2020/02/06 08:42:08  Marta Wikieł  aktualizacja 
175  Kontrole  2020/02/03 11:24:40  Michał Dębowski  nowa pozycja 
176  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2020/02/03 09:57:23  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu zbiorczego 
177  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2020/02/03 09:55:26  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
178  Linki do stron NGO  2020/01/30 12:36:01  Anna Stępień  usunięcie informacji 
179  Indywidualne interpretacje podatkowe  2020/01/29 13:16:34  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
180  Instrukcja windykacyjna w zakresie opłat przedszkolnych  2020/01/27 13:14:28  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
181  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020  2020/01/27 11:38:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
182  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2020/01/27 11:18:32  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja odwołań 
183  Narady prezydenckie  2020/01/24 09:42:19  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2019" 
184  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2020/01/23 12:57:45  Małgorzata Zdunek  dodanie dowej pozycji 
185  Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego  2020/01/22 11:56:29  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
186  Wzory  2020/01/22 11:48:35  Anna Stępień  dodanie regulaminu  
187  Wyniki konkursów ofert  2020/01/21 13:43:07  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
188  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2020/01/20 10:23:46  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 17.01.2020 - także Honoraty plany 
189  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2020/01/17 12:23:04  Krzysztof Murawski  aktualizacja pliku pdf 
190  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2020/01/17 10:42:57  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
191  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2020/01/15 10:16:54  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
192  Program ochrony środowiska  2020/01/13 13:01:41  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
193  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:57:13  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
194  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2020/01/08 08:30:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
195  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2020/01/08 08:28:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
196  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2020/01/08 08:27:04  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
197  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2020/01/08 08:21:45  Tomasz Czerniawski  nowy wpis 
198  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2020/01/07 14:29:36  Agata Kowalczyk  Dodano nowy załącznik 
199  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2020/01/07 14:20:04  Anna Tarnawska  aktualizacja 20.12.2019 
200  Publiczne zespoły szkół zawodowych  2020/01/03 15:33:09  Piotr Spunda  aktualizacja