Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79549784

Aktualna strona: 466190

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Wykazy nieruchomości UM  2020/01/24 14:58:56  Małgorzata Angrot-Glińska  Dodanie nowego wykazu 
Inwestycje celu publicznego  2020/01/24 14:40:53  Dorota Skłodowska  inf. o wydanej decyzji 
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2020/01/24 14:22:48  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2020/01/24 14:22:01  Justyna Malanda – Wściseł  Dodano nowy załącznik 
Zgłoszone zgromadzenia  2020/01/24 13:17:15  Katarzyna Bukowska  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
Ogłoszenia konkursów ofert  2020/01/24 12:44:16  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
Modyfikacja SIWZ  2020/01/24 12:41:48  Emilia Szymkowska  Modyfikacja nr 1 
Postępowania do 30 000 euro  2020/01/24 12:40:34  Monika Szarszewska  wyniki zapytania 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2020/01/24 11:59:35  Krzysztof Trautman  Ogłoszenie o naborze 
10  Usługi społeczne  2020/01/24 11:18:03  Agnieszka Kosmala  Ogłoszenie - usługi społeczne 
11  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2020/01/24 10:22:45  Andrzej Kokotowski  AKTUAL wyk uchwal. opubl. stan na 23.01.2020 
12  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2020/01/24 10:00:45  Lidia Łajkun  ogloszenie o naborze na wolne stanowisko 
13  Indywidualne interpretacje podatkowe  2020/01/24 09:57:34  Marcin Śniady  aktuaklizacja 
14  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/01/24 09:52:22  Magdalena Michniewicz  Dodano nowy załącznik 
15  Narady prezydenckie  2020/01/24 09:42:19  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2019" 
16  Mała dotacja do 10 tys. zł  2020/01/24 09:41:47  Iwona Dubiel  Mała Dotacja 
17  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2020/01/24 09:27:12  Iga Trzepańska  edycja danych 
18  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2020/01/24 08:53:22  Jaromira Konopka-Bomba  ogłoszenie 
19  Interpelacje i zapytania radnych  2020/01/24 08:21:23  Ewa Peryt  nowa pozycja 
20  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2020/01/24 07:14:28  Marzena Zielińska  Publikacja wykazu 
21  Budżet Miasta  2020/01/23 14:24:59  Rafał Księżopolski  uaktualnienie linków 
22  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2020/01/23 12:57:45  Małgorzata Zdunek  dodanie dowej pozycji 
23  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2020/01/23 08:32:54  Andrzej Kokotowski  wył. Dąbie osiedle - boisko 
24  Informacje o wyniku naboru  2020/01/23 08:28:17  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
25  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2020/01/23 08:24:18  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
26  Informacje o wyniku naboru  2020/01/23 08:18:44  Adrianna Dąbrowska  wynik- Główny Księgowy 
27  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/01/22 16:32:38  Barbara Sowała  wpis do rejestru 
28  Uchwały Rady Miasta  2020/01/22 13:07:00  Marta Klimek  dodanie treści uchwały 
29  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2020/01/22 13:02:20  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
30  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/01/22 12:24:54  Agnieszka Laba  nowy wpis 
31  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2020/01/22 12:22:39  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
32  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2020/01/22 12:01:20  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
33  Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego  2020/01/22 11:56:29  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
34  Wzory  2020/01/22 11:48:35  Anna Stępień  dodanie regulaminu  
35  Działanie 8.3  2020/01/22 07:54:56  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
36  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/01/21 15:54:32  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrze 
37  Wyniki konkursów ofert  2020/01/21 13:43:07  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
38  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2020/01/21 13:22:44  Joanna Ostatek 
39  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2020/01/21 11:06:53  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
40  Regulamin Organizacyjny  2020/01/21 10:20:22  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
41  dokumenty typu A - Wnioski  2020/01/20 15:13:22  Beata Głowacka  wniosek na usnięcie drzewa z terenu przy ul. Warszawskiej 8 
42  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2020/01/20 14:56:13  Beata Głowacka  usunięcie drzew z terenu przy ul. Willowej 2 
43  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2020/01/20 13:19:00  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
44  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2020/01/20 11:23:54  Grzegorz Dybicz  informacja o wydanej decyzji 
45  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2020/01/20 10:23:46  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 17.01.2020 - także Honoraty plany 
46  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/01/20 09:49:12  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 17.12.2019 także Honoraty plany 
47  nowe inwestycje  2020/01/20 09:43:21  Aleksandra Dzięgielewska  Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego. 
48  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/01/17 16:14:40  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
49  Złożone wnioski  2020/01/17 14:58:14  Izabela Gozdalik  Dodano nowy załącznik 
50  Inwestycje realizowane  2020/01/17 12:25:19  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
51  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2020/01/17 12:23:04  Krzysztof Murawski  aktualizacja pliku pdf 
52  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2020/01/17 10:42:57  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
53  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020  2020/01/17 10:21:19  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
54  Rada Miasta Szczecin  2020/01/16 15:01:00  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
55  Wyjaśnienia treści SIWZ  2020/01/16 11:59:56  Klaudia Brudło  Nowy zestaw pytań 
56  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2020/01/16 10:37:21  Dariusz Wytrykus  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
57  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2020/01/15 15:18:37  Marcin Śniady  aktualizacja 
58  Niepubliczne przedszkola  2020/01/15 12:02:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
59  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2020/01/15 10:16:54  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
60  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2020/01/15 09:31:14  Marzena Karpik  aktualizacja danych 
61  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/01/14 09:09:29  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
62  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/01/14 08:59:57  Jakub Rybkiewicz  Dodano nowy załącznik 
63  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2020/01/13 14:26:24  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
64  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2020/01/13 14:16:34  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
65  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/01/13 14:14:50  Krzysztof Murawski  nowa pozycja 
66  Program ochrony środowiska  2020/01/13 13:01:41  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
67  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/01/13 08:23:29  Rafał Miszczuk  nowa pozycja 
68  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:57:13  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
69  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:50:50  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
70  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:41:27  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
71  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2020/01/08 14:49:15  Aleksandra Dzięgielewska  OBIWESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI  
72  Obowiązujące akty prawne  2020/01/08 11:22:39  Anna Stępień  modyfikacja danych 
73  Otwarte Konkursy Ofert  2020/01/08 09:14:12  Edyta Stosik  nowa pozycja 
74  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2020/01/08 08:30:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
75  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2020/01/08 08:28:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
76  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2020/01/08 08:27:04  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
77  Program "MEWA"  2020/01/08 08:24:27  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
78  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2020/01/08 08:21:45  Tomasz Czerniawski  nowy wpis 
79  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2020/01/07 14:29:36  Agata Kowalczyk  Dodano nowy załącznik 
80  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2020/01/07 14:20:04  Anna Tarnawska  aktualizacja 20.12.2019 
81  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2020/01/07 13:39:07  Krzysztof Gajewski  Informacja o wstępnym testowaniu rynku 
82  Zespoły szkół zawodowych  2020/01/03 15:33:09  Piotr Spunda  aktualizacja 
83  Zespoły szkół ogólnokształcących  2020/01/03 14:22:20  Piotr Spunda  aktualizacja 
84  Licea Ogólnokształcące  2020/01/03 14:18:28  Piotr Spunda  nowy wpis 
85  Technika  2020/01/03 14:11:53  Piotr Spunda  nowa pozycja 
86  Publiczne szkoły podstawowe  2020/01/03 14:09:13  Piotr Spunda  aktualizacja 
87  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2020/01/03 12:49:01  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
88  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2020/01/03 12:17:07  Krzysztof Gach  aktualizacja harmonogramu i linków na rok 2020 
89  Przedsiębiorczość  2020/01/03 12:12:28  Andrzej Żbikowski  aktualizacja 
90  Archiwalne akty prawne  2020/01/03 09:49:55  Anna Stępień  modyfikacja danych 
91  Wybory 2020  2020/01/03 09:26:12  Marta Wikieł  aktualizacja 
92  Wybory do RO Żelechowa  2020/01/03 09:09:26  Marta Wikieł  nowa pozycja 
93  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2020/01/02 14:40:04  Marta Wikieł  aktualizacja 
94  Dotacje  2020/01/02 12:01:20  Joanna Gabinowska  Aktualizacja linków 
95  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/12/31 11:33:14  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
96  Struktura organizacyjna  2019/12/31 09:49:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
97  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/12/31 07:57:45  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
98  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/12/30 14:13:29  Marta Braun  nowa pozycja 
99  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2019/12/30 12:10:53  Tomasz Czerniawski  dołożenie linku 
100  Wnioski - Dokumenty typu A Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej  2019/12/30 11:19:54  Honorata Haryza  wprowadzanie danych o wniosku o wydanie dec. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
101  2019 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2019/12/30 11:01:15  Ewa Dominiak-Górska  wykaz prac 
102  Skarbnik Miasta  2019/12/24 10:41:28  Anna Tarnawska  usunięcie treści o portach 
103  Rejestr petycji - 2019 r.  2019/12/24 09:41:46  Agnieszka Lau  publikacja petycji 
104  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2019/12/23 15:20:23  Miriam Lam  Dodano nowy załącznik 
105  Linki do stron NGO  2019/12/20 11:56:38  Anna Stępień  dodanie linka 
106  Gala Obywatelska  2019/12/20 10:16:36  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
107  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/12/20 10:15:46  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
108  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/12/20 10:10:15  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
109  Mecenas osób niepełnosprawnych  2019/12/20 09:58:31  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
110  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/12/20 08:59:21  Marzena Kaźmierska  Publikacje w BIP 
111  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/12/19 12:05:27  Małgorzata Kaczmarek  plan postępowań 2020 
112  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2019/12/19 08:21:55  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2019" 
113  Dodatkowe Informacje  2019/12/18 14:07:32  Ewa Dominiak-Górska  aktualizacja hiperłącza 
114  Program "MEWA" - aktualności  2019/12/16 14:02:55  Agnieszka Laba  nowy wpis 
115  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/12/13 08:20:48  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
116  Wykaz wolnych lokali planowanych do zbycia w 2020 roku  2019/12/11 11:05:32  Marzena Oleszczuk-Iber  informacja do publicznej wiadomości 
117  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2019/12/10 08:07:24  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
118  Sprawozdania budżetowe  2019/12/10 07:51:25  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
119  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2019/12/09 14:26:27  Małgorzata Cis  Dodano nowy załącznik 
120  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/12/09 10:04:03  Renata Arent  Dodano nowy załącznik 
121  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/12/05 13:35:12  Tomasz Czerniawski  dodanie linka 
122  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2019/12/05 10:19:24  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
123  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/12/05 05:58:29  Andrzej Kokotowski  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
124  Obwodowe komisje wyborcze  2019/12/04 11:34:04  Marta Wikieł  nowa pozycja 
125  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/12/04 10:24:00  Marta Klimek  poprawka 
126  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/12/04 08:55:44  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
127  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2019/12/03 13:41:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
128  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2019/12/03 13:39:39  Tomasz Czerniawski  dodanie odnośników 
129  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/12/03 11:32:35  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
130  Ogłoszenia urzędowe  2019/12/02 12:27:08  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
131  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2019/12/02 12:03:40  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
132  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2019/12/02 12:03:18  Tomasz Czerniawski  uporządkowanie nazewnictwa 
133  Podstawa prawna  2019/12/02 11:16:04  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
134  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/12/02 11:01:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
135  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2019/11/29 15:29:46  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
136  Edukacja ekologiczna  2019/11/29 13:40:06  Tomasz Czerniawski  dodanie hiperłączy 
137  Miejskie Żłobki  2019/11/28 14:39:51  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
138  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/11/28 11:41:33  Miriam Lam  nowa pozycja 
139  Niepubliczne szkoły podstawowe  2019/11/27 12:49:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
140  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/11/27 11:48:41  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
141  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/11/27 10:17:26  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
142  Przedszkola publiczne  2019/11/26 15:22:49  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
143  Urząd Miasta Szczecin  2019/11/26 15:18:43  Andrzej Żbikowski  aktualizacja treści 
144  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/11/22 10:12:45  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
145  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2019/11/22 09:23:35  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
146  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/11/22 08:14:56  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
147  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/11/20 10:40:42  Karolina Szymańska  aktualizacja 
148  Opinie - Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/11/19 15:34:48  Karolina Szymańska  dodanie opinii 
149  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/11/15 12:12:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
150  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/11/15 12:02:11  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
151  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020  2019/11/15 11:22:58  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
152  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/11/15 09:50:31  Karolina Szymańska  aktualizacja 
153  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/11/15 09:14:42  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
154  Sprawozdania  2019/11/14 11:39:11  Wioletta Engel-Araźna  Aktualizacja informacji 
155  Szczecin bez azbestu  2019/11/13 11:32:12  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
156  Regulamin  2019/11/12 09:31:54  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
157  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/11/06 09:14:44  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
158  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo  2019/11/06 08:39:36  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku do Dziennika Ustaw 
159  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2019/11/05 11:43:01  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
160  Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe  2019/11/05 10:20:08  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja linków 
161  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2019/11/04 10:47:23  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
162  VAT-Centralizacja  2019/10/31 13:57:18  Piotr Janicki  aktualizacja 
163  Miesięczne stawki dotacji  2019/10/31 10:05:39  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
164  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2019/10/31 08:25:08  Joanna Gabinowska  Nowa informacja 
165  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/10/31 06:00:38  Andrzej Kokotowski  usun. c p r 
166  Ewidencja zezwoleń  2019/10/30 13:13:04  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
167  Tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina  2019/10/29 13:38:24  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
168  Wybory Ławników  2019/10/25 12:48:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
169  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/10/25 10:16:50  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
170  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/10/22 09:08:57  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
171  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/10/21 13:31:56  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
172  Gminna Ewidencja Zabytków  2019/10/18 10:17:10  Elwira Wolender  aktualizacja 
173  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2019/10/16 11:10:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
174  Wykaz służb, straży, inspekcji  2019/10/16 11:00:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
175  Rewitalizacja  2019/10/16 10:55:36  Karolina Szymańska  aktualizacja informacji 
176  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2019/10/16 10:49:12  Tomasz Czerniawski  Zmiana danych 
177  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/10/16 10:46:16  Tomasz Czerniawski  korekta danych 
178  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/10/16 10:11:36  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
179  Placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2019/10/14 13:05:46  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
180  Wybory do Sejmu i Senatu  2019/10/13 06:15:13  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
181  Sekretariaty  2019/10/11 10:52:26  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
182  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2019/10/10 12:04:41  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
183  Komunikaty  2019/10/10 11:55:05  Marta Wikieł  nowa pozycja 
184  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/10/09 10:07:49  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
185  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/10/08 11:49:29  Anna Tarnawska  aktualizacja 
186  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2019/10/01 10:25:13  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
187  Zrealizowane inicjatywy  2019/09/27 10:55:16  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
188  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/09/27 07:57:56  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
189  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/09/26 08:13:57  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
190  Prawo lokalne, dokumenty  2019/09/25 09:50:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o link "Apele Rady Miasta" 
191  Apele Rady Miasta  2019/09/25 09:29:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
192  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sejm i Senat 2019  2019/09/23 15:29:49  Marta Wikieł  nowa pozycja 
193  Obwodowe Komisje Wyborcze  2019/09/23 11:07:39  Marta Wikieł  nowa pozycja 
194  Wybory do RO Pomorzany 2019  2019/09/23 09:53:25  Marta Wikieł  nowa pozycja 
195  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2019/09/19 14:38:50  Maciej Jasiński  aktualizacja wykazu aptek 
196  Zmiana regulaminu prac komisji  2019/09/19 14:34:21  Sławomir Klimek  now pozycja 
197  Kontrola stowarzyszeń  2019/09/17 13:41:04  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
198  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/09/16 15:23:38  Joanna Gabinowska  aktualność 
199  Zespół ds. Integracji Społecznej  2019/09/16 11:07:10  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
200  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2019/09/11 12:56:55  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin