Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77412203

Aktualna strona: 464579

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Informacje o wyniku naboru  2019/11/15 15:14:00  Adrianna Dąbrowska  wynik - kierownik stołówki 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/11/15 15:10:12  Adrianna Dąbrowska  oferta- n-l j.polskiego  
Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/11/15 14:15:42  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/11/15 13:49:04  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
Modyfikacja SIWZ  2019/11/15 13:35:18  Grzegorz Góra  Modyfikacja SIWZ nr 1 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/11/15 13:31:03  Grzegorz Góra  Nowa pozycja 
Zgłoszone zgromadzenia  2019/11/15 13:02:08  Katarzyna Bukowska  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
Postępowania do 30 000 euro  2019/11/15 13:01:12  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
Regulamin Organizacyjny  2019/11/15 13:00:18  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
10  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/11/15 12:59:55  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
11  Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/11/15 12:30:34  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
12  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/11/15 12:12:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
13  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/11/15 12:02:11  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
14  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020  2019/11/15 11:22:58  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
15  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/11/15 11:16:56  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
16  Budżet Miasta  2019/11/15 11:11:15  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
17  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/11/15 10:45:15  Bartosz Andrzejczak  obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1714/19 z dnia 13.11.2019 r.  
18  Opinie - Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/11/15 10:16:07  Karolina Szymańska  dodanie opinii 
19  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/11/15 09:50:31  Karolina Szymańska  aktualizacja 
20  Interpelacje i zapytania radnych  2019/11/15 09:38:33  Ewa Peryt  nowa pozycja 
21  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/11/15 09:22:25  Marcin Krajewski  Dodano nowy załącznik 
22  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/11/15 09:14:42  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
23  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/11/15 06:00:03  Andrzej Kokotowski  opubl. stan na 1.11.2019 
24  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/11/15 05:58:49  Andrzej Kokotowski  na sesję łęgi i koralowa 
25  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/11/15 05:58:32  Andrzej Kokotowski  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
26  dokumenty typu A - Wnioski  2019/11/14 14:24:12  Beata Głowacka  usuwanie drzew 
27  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/11/14 14:21:15  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
28  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/11/14 13:18:02  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
29  Informacje o wyniku naboru  2019/11/14 12:08:33  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
30  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/11/14 11:55:50  Sylwia Burzyńska  aktualności 
31  Sprawozdania  2019/11/14 11:39:11  Wioletta Engel-Araźna  Aktualizacja informacji 
32  Inwestycje celu publicznego  2019/11/13 13:32:41  Dorota Skłodowska  informacja o wszczęciu postępowania  
33  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/11/13 13:28:22  Magdalena Kasprzak-Dżyberti  Dodano nowy załącznik 
34  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/11/13 13:06:53  Beata Głowacka  usuniecie drzewa 
35  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/11/13 12:58:02  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
36  nowe inwestycje  2019/11/13 11:35:16  Grzegorz Dybicz  informacja o wydanej decyzji ZRID nr 10/2019 
37  Szczecin bez azbestu  2019/11/13 11:32:12  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
38  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/11/13 09:07:27  Anna Lisica  edycja 
39  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/11/12 15:19:14  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
40  Wykazy nieruchomości UM  2019/11/12 14:26:37  Maria Fiszer  nowa pozycja 
41  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/11/12 13:08:34  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
42  Złożone wnioski  2019/11/12 13:04:33  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
43  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/11/12 09:57:31  Dorota Janur  Dodano nowy załącznik 
44  Regulamin  2019/11/12 09:31:54  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
45  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2019/11/12 08:35:36  Michalina Wieczerzak  Nowe ogłoszenie 
46  Rada Miasta Szczecin  2019/11/08 13:46:05  Edyta Sowińska  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
47  Rejestr petycji  2019/11/08 09:42:56  Beata Sikorska  publikacja petycji 
48  Niepubliczne przedszkola  2019/11/07 13:31:00  Kinga Grudzińska  wy placówki 
49  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/11/07 08:44:49  Monika Wyrwicz  obwieszczenie o wydanej decyzji 
50  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/11/07 06:00:09  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 1.11.2019  
51  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/11/06 14:12:12  Miriam Lam  nowa pozycja 
52  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/11/06 13:53:57  Grzegorz Góra  Pytania i odpowiedzi - zestaw 1 
53  Ogłoszenia konkursów ofert  2019/11/06 13:19:07  Sylwia Pączka  ogłoeszenie otwartego konkursu ofert 
54  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/11/06 09:14:44  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
55  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo  2019/11/06 08:39:36  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku do Dziennika Ustaw 
56  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/11/06 06:00:38  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 1.11.2019  
57  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2019/11/05 11:43:01  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
58  Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe  2019/11/05 10:20:08  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja linków 
59  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/11/05 09:06:02  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
60  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/11/04 15:19:43  Marcin Śniady  nowa pozycja 
61  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2019/11/04 10:47:23  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
62  VAT-Centralizacja  2019/10/31 13:57:18  Piotr Janicki  aktualizacja 
63  Miesięczne stawki dotacji  2019/10/31 10:05:39  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
64  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/10/31 09:56:48  Dariusz Adamowski  aktualizacja 
65  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2019/10/31 08:25:08  Joanna Gabinowska  Nowa informacja 
66  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/10/31 06:00:38  Andrzej Kokotowski  usun. c p r 
67  Ewidencja zezwoleń  2019/10/30 13:13:04  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
68  Dodatkowe Informacje  2019/10/30 11:01:27  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
69  Niepubliczne szkoły podstawowe  2019/10/30 09:47:31  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
70  Usługi społeczne  2019/10/29 15:23:22  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
71  Tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina  2019/10/29 13:38:24  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
72  Uchwały Rady Miasta  2019/10/28 15:00:04  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
73  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/10/28 11:43:31  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
74  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/10/28 11:34:31  Barbara Sowała  wpis do rejestru 
75  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/10/28 10:49:43  Barbara Sowała  wpis do rejestru 
76  Wybory Ławników  2019/10/25 12:48:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
77  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/10/25 10:16:50  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
78  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/10/24 14:57:53  Marta Braun  nowa pozycja 
79  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/10/24 12:41:14  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
80  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/10/24 11:56:41  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
81  Inwestycje realizowane  2019/10/24 09:32:54  Tomasz Czerniawski  nowy materiał wideo 
82  Sprawozdania budżetowe  2019/10/23 08:30:08  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
83  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/10/22 10:29:25  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
84  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/10/22 09:08:57  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
85  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/10/21 13:54:21  Marta Klimek  poprawka 
86  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/10/21 13:31:56  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
87  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2019/10/21 11:57:17  Agnieszka Laba  nowy wpis 
88  Gminna Ewidencja Zabytków  2019/10/18 10:17:10  Elwira Wolender  aktualizacja 
89  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2019/10/16 11:10:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
90  Wykaz służb, straży, inspekcji  2019/10/16 11:00:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
91  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/10/16 10:57:14  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
92  Rewitalizacja  2019/10/16 10:55:36  Karolina Szymańska  aktualizacja informacji 
93  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2019/10/16 10:49:12  Tomasz Czerniawski  Zmiana danych 
94  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/10/16 10:46:16  Tomasz Czerniawski  korekta danych 
95  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/10/16 10:21:50  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja informacji 
96  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/10/16 10:11:36  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
97  Placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2019/10/14 13:05:46  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
98  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2019/10/14 12:56:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
99  Wybory do Sejmu i Senatu  2019/10/13 06:15:13  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
100  Linki do stron NGO  2019/10/11 12:11:52  Anna Stępień  dodanie linka 
101  Sekretariaty  2019/10/11 10:52:26  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
102  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2019/10/10 12:04:41  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
103  Komunikaty  2019/10/10 11:55:05  Marta Wikieł  nowa pozycja 
104  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/10/09 12:55:23  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
105  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/10/09 10:07:49  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
106  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/10/08 11:55:36  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
107  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/10/08 11:49:29  Anna Tarnawska  aktualizacja 
108  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/10/07 14:08:09  Krzysztof Murawski  aktualizacja harmonogramu i linkow(środa i piatek pokój 4) 
109  Obwodowe Komisje Wyborcze  2019/10/07 12:43:59  Marta Wikieł  nowa pozycja 
110  Szkoły podstawowe  2019/10/04 10:04:50  Anna Tarnawska  aktualizacja danych 
111  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2019/10/01 10:25:13  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
112  Zrealizowane inicjatywy  2019/09/27 10:55:16  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
113  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/09/27 07:57:56  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
114  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/09/26 08:13:57  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
115  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/09/25 09:59:06  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
116  Prawo lokalne, dokumenty  2019/09/25 09:50:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o link "Apele Rady Miasta" 
117  Apele Rady Miasta  2019/09/25 09:29:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
118  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sejm i Senat 2019  2019/09/23 15:29:49  Marta Wikieł  nowa pozycja 
119  Wybory do RO Pomorzany 2019  2019/09/23 09:53:25  Marta Wikieł  nowa pozycja 
120  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2019/09/19 14:38:50  Maciej Jasiński  aktualizacja wykazu aptek 
121  Zmiana regulaminu prac komisji  2019/09/19 14:34:21  Sławomir Klimek  now pozycja 
122  Kontrola stowarzyszeń  2019/09/17 13:41:04  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
123  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/09/16 15:23:38  Joanna Gabinowska  aktualność 
124  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/09/16 13:45:56  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
125  Zespół ds. Integracji Społecznej  2019/09/16 11:07:10  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
126  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/09/12 15:04:21  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
127  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/09/12 14:30:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
128  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2019/09/11 12:56:55  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
129  Formularze do pobrania  2019/09/10 12:13:30  Tomasz Czerniawski  poprawka tytułu linku 
130  Struktura organizacyjna  2019/09/06 08:59:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
131  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2019/09/03 13:27:53  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
132  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/09/02 07:50:08  Marzena Kaźmierska  aktuaklizacja 
133  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2019/08/30 15:32:29  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
134  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2019/08/30 13:03:33  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
135  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2019/08/30 12:00:59  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja danych 
136  Statut Miasta  2019/08/28 08:32:39  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
137  Akty prawne  2019/08/27 15:18:14  Dariusz Adamowski  aktualizacja danych 
138  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2019/08/26 15:22:40  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
139  Nabór na stanowiska  2019/08/26 10:57:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja pierwszego linku 
140  Instrukcja windykacyjna w zakresie opłat przedszkolnych  2019/08/23 12:46:43  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
141  Stypendia Socjalne  2019/08/20 11:37:02  Beata Trzos  aktualizacja danych 
142  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2019/08/16 14:07:21  Marek Ciszewski  aktualizacja 
143  Wybory 2019  2019/08/14 14:18:27  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
144  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/08/14 11:54:34  Marta Wikieł  aktualizacja 
145  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2019/08/14 11:37:49  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku do Dz.U. 2019.1429 
146  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2019/08/14 11:20:14  Anna Lisica  aktualizacja danych 
147  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2019/08/12 13:23:25  Krzysztof Gach  aktualizacja pliku pdf 
148  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2019/08/12 11:41:57  Miriam Lam  aktualizacja 
149  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2019/08/09 10:16:03  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
150  Wzory dokumentów  2019/08/08 14:19:26  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
151  Program "Dom Dużej Rodziny"  2019/08/07 14:33:02  Alicja Narożna  dodanie informacji - nabór wniosków 2019 r. 
152  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2019/08/06 14:56:17  Edyta Stosik  nowa pozycja 
153  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2019/08/06 14:01:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
154  Zezwolenia na handel alkoholem  2019/08/06 10:55:46  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
155  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2019/08/06 10:53:25  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
156  Podstawa prawna  2019/08/02 11:06:40  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
157  Przeprowadzone kontrole  2019/08/02 11:05:24  Piotr Samborski  dodanie odniesienia 
158  Kto może złożyć wniosek?  2019/08/02 11:03:33  Alicja Gawrońska  modyfikacja informacji 
159  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2019/08/02 09:23:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
160  Projekt pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2019/07/31 14:50:53  Edyta Stosik  nowa pozycja 
161  Wspieranie rodziny w kryzysie  2019/07/31 08:53:35  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
162  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/07/31 08:44:09  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
163  Organizacje i instytucje  2019/07/30 14:58:11  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
164  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2019/07/23 15:04:14  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
165  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2019/07/23 14:06:32  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
166  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2019/07/23 13:45:53  Anna Tarnawska  uzupełnienie aktów 
167  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/07/23 10:38:02  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
168  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2019/07/22 10:18:13  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla spoleczeństwa 
169  Szkoła dla rodziców  2019/07/19 13:41:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
170  Pedagog rodzinny  2019/07/18 15:09:51  Edyta Stosik  nowa pozycja 
171  Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez NGO  2019/07/18 10:38:21  Edyta Stosik  now pozycja 
172  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/07/11 07:35:52  Radosław Falkiewicz-Szult  wyniki konkursu 
173  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/07/10 07:36:24  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
174  Wybory do Rad Osiedli  2019/07/09 13:45:15  Marta Wikieł  nowa pozycja 
175  Centrum Seniora  2019/07/09 11:43:47  Alicja Narożna  Wynik naboru Partnera 
176  Sprawozdania Finansowe 2018  2019/07/09 10:18:32  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
177  Karta Zgłoszenia  2019/07/08 09:30:12  Marta Wikieł  nowa pozycja 
178  Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych SERG  2019/07/05 14:41:35  Miriam Lam  aktualizacja 
179  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2019/07/04 13:48:49  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
180  Komunikaty na temat podatków i opłat lokalnych w Szczecinie  2019/07/04 11:07:21  Marcin Śniady  Nowa pozycja 
181  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2019/07/04 07:21:29  Rafał Pawlik  aktualizacja 
182  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/07/03 09:21:33  Marcin Śniady  aktualizacja 
183  Informacje dot. inwestycji  2019/07/02 08:33:15  Tomasz Czerniawski  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
184  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/07/01 08:03:10  Radosław Falkiewicz-Szult  uzuoelnienie 
185  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 12:45:10  Marta Klimek  nowa pozycja 
186  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 11:10:53  Marta Klimek  nowa pozycja 
187  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/06/28 09:38:57  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
188  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2019/06/27 17:01:19  Krystyna Dutka  Dodano nowy załącznik 
189  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki  2019/06/26 08:35:47  Marta Wikieł  nowa pozycja 
190  Wybory ławników 2015  2019/06/26 08:34:15  Marta Wikieł  publikacja 
191  Wybory ławników - uzupełniające  2019/06/26 08:32:58  Marta Wikieł  nowa 
192  Ogłoszenia  2019/06/25 09:03:01  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
193  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2019/06/25 08:39:35  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
194  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/06/19 13:50:07  Agata Tarnowska  uaktualnienie informacji 
195  Plany i raporty  2019/06/19 11:08:10  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
196  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/06/18 13:05:23  Aleksandra Gałgańska  uzupełnienie informacji 
197  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2019/06/18 08:35:17  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
198  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/06/17 12:50:06  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
199  Ochrona danych osobowych / RODO  2019/06/17 12:49:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
200  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/06/13 09:31:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin