Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2020/10/27 15:11:56  Adrianna Dąbrowska  oferta- n-l matematyki  
Ogłoszenia konkursów ofert  2020/10/27 13:12:00  Sylwia Pączka  ogłoeszenie otwartego konkursu ofert 
Inwestycje celu publicznego  2020/10/27 12:49:12  Małgorzata Suchecka  Informacja o wydaniu decyzji nr 59/20 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2020/10/27 11:39:23  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
Ewidencja zezwoleń  2020/10/27 10:58:18  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
Działanie 8.3  2020/10/27 10:41:04  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
Informacje o wyniku naboru  2020/10/27 10:25:06  Lidia Łajkun  wyniknaboru na wolne stanowisko 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2020/10/27 09:59:36  Grzegorz Góra  Nowa pozycja 
Rejestr petycji  2020/10/27 09:58:26  Beata Sikorska  publikacja petycji 
10  Obowiązujące akty prawne  2020/10/27 09:46:28  Joanna Gabinowska  modyfikacja danych 
11  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2020/10/27 09:45:52  Anna Lisica  aktualizacja wykazu aptek 
12  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2020/10/27 08:46:09  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
13  Wyłożenia  2020/10/26 14:51:31  Andrzej Kokotowski  brodowski 2 usun. ogłoszenia o wyłożeniu 
14  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2020/10/26 14:36:11  Aneta Dudaczyk  decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy 
15  Interpelacje i zapytania radnych  2020/10/26 14:34:28  Ewa Peryt  nowa pozycja 
16  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/10/26 13:09:33  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
17  Informacje o wyniku naboru  2020/10/26 12:58:43  Artur Kalita  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego 
18  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2020/10/26 12:47:06  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
19  Złożone wnioski  2020/10/26 12:00:44  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
20  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2020/10/26 11:48:33  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
21  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2020/10/26 11:09:51  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
22  Otwarte Konkursy Ofert  2020/10/26 10:41:30  Edyta Stosik  nowa pozycja 
23  Wykazy nieruchomości UM  2020/10/26 10:16:45  Monika Mroczkowska  wykaz 
24  Modyfikacja SIWZ  2020/10/26 09:57:50  Emilia Szymkowska  modyfikacja nr 8 
25  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2020/10/23 13:40:43  Adriana Zwolińska  Dodano nowy załącznik 
26  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2020/10/23 13:35:02  Joanna Diug  decyzja o pozwoelniu na budowę 
27  Zdalna Szkoła  2020/10/23 13:24:11  Marek Ciszewski  Publikacja informacji o projekcie 
28  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2020/10/23 13:20:55  Joanna Ostatek 
29  Niepubliczne przedszkola  2020/10/23 12:48:41  Dagmara Majewska  Zmiana danych 
30  Linki do stron NGO  2020/10/23 10:34:46  Anna Stępień  wprowadzanie linków 
31  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/10/23 07:51:36  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
32  Kadencja 2015 - 2019  2020/10/22 14:13:07  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
33  Narady prezydenckie w 2020 roku  2020/10/22 14:06:08  Marta Braun  nowa pozycja 
34  Dotacje  2020/10/22 13:54:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
35  Przykładowe wzory wypełniania druków  2020/10/22 13:53:28  Tomasz Czerniawski  dodanie dokumentów 
36  Elektroniczny generator ofert Witkac  2020/10/22 13:52:58  Tomasz Czerniawski  informacja 
37  Uchwały Rady Miasta  2020/10/22 12:32:46  Marta Klimek  dodanie treści uchwały 
38  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2020/10/22 12:24:46  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
39  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2020/10/22 12:21:09  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
40  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2020/10/22 12:20:44  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. planów wszczętych - stan na 20.10.2020 
41  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/10/22 12:07:47  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
42  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/10/22 12:03:58  Barbara Sowała  zmiana danych  
43  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/10/22 12:02:40  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrze 
44  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2020/10/22 12:02:18  Iga Trzepańska  edycja danych 
45  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2020/10/22 11:03:34  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
46  Koronawirus – aktualności biura  2020/10/22 09:43:09  Joanna Gabinowska  nowa informacja 
47  Skargi i wnioski  2020/10/21 13:09:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
48  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2020/10/21 11:29:58  Katarzyna Sieradzan  Dodano nowy załącznik 
49  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2020/10/21 10:47:27  Andrzej Kokotowski  AKTUAL. wyk. UCHWAL. stan na 20.10.2020 
50  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2020/10/21 09:04:37  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
51  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/10/21 08:02:13  Marta Klimek  dopisanie funkcji Wiceprzewodniczącego 
52  Budżet Miasta 2020 po zmianach  2020/10/20 13:38:13  Małgorzata Zdunek  Nowa pozycja 
53  Konkursy  2020/10/20 13:14:37  Karolina Szymańska  Aktualizacja informacji 
54  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2020/10/20 11:02:05  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
55  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2020/10/19 13:58:05  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
56  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2020/10/19 08:09:30  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
57  Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych  2020/10/15 13:33:05  Anna Tarnawska  wpis treści 
58  Filia UM na Prawobrzeżu  2020/10/15 12:50:45  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
59  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2020/10/15 12:48:14  Anna Lisica  profilaktyka chorób piersi 
60  Dyżury Radnych Rady Miasta  2020/10/15 12:42:37  Marta Klimek  poprawka techniczna kodu 
61  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/10/15 11:40:58  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
62  Kontrola realizacji zadań publicznych  2020/10/15 11:03:40  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
63  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku  2020/10/15 10:10:10  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
64  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2020/10/15 07:43:52  Aleksandra Głowacka  aktualizacja danych 
65  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/10/14 15:20:54  Jakub Rybkiewicz  Dodano nowy załącznik 
66  Urząd Miasta Szczecin  2020/10/14 14:26:39  Tomasz Czerniawski  poprawka kodu 
67  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2020/10/14 08:10:35  Katarzyna Sieradzan  Dodano nowy załącznik 
68  Inwestycje realizowane  2020/10/12 22:07:50  Tomasz Czerniawski  umieszczenie materiału wideo 
69  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2020/10/09 12:28:19  Anna Lisica  aktualizacja danych 
70  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2020/10/09 11:32:33  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
71  Postępowania do 30 000 euro  2020/10/09 08:34:55  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
72  Zezwolenia na handel alkoholem  2020/10/08 15:07:17  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
73  Rada Miasta Szczecin  2020/10/08 14:23:53  Edyta Sowińska  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
74  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2020/10/08 14:21:03  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
75  Program "Dom Dużej Rodziny"  2020/10/07 15:17:14  Alicja Narożna  dodanie informacji - nabór wniosków 2019 r. 
76  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej  2020/10/07 14:10:11  Małgorzata Wójcik  informacja do publicznej wiadomości 
77  Protokoły ze Spotkań Prezydium Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych  2020/10/07 12:28:36  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
78  Plenarne Spotkania Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych  2020/10/07 12:25:54  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
79  Zadania publiczne na rzecz Kombatantów i Osób Represjonowanych  2020/10/07 12:22:58  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
80  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/10/05 14:08:13  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
81  Deklaracja dostępności  2020/10/05 11:56:47  Tomasz Czerniawski  zmiana adresu e-mail 
82  Koordynator ds. dostępności  2020/10/05 11:56:07  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
83  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2020/10/05 09:18:40  Alicja Graczyk  ogłoszenie o konkursie 
84  Zgłoszone zgromadzenia  2020/10/02 14:58:47  Katarzyna Bukowska  Dodano nowy załącznik 
85  Gminna Ewidencja Zabytków  2020/10/02 13:27:50  Hanna Olejnik  aktualizacja 
86  Dodatkowe Informacje  2020/10/02 13:21:56  Hanna Olejnik  Aktualizacja informacji 
87  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 po zmianach  2020/09/28 08:45:24  Dorota Trzeciak  WPF po zmianach 
88  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2020/09/25 09:24:13  Maria Bieńkowska  informacja o decyzji 
89  Struktura organizacyjna  2020/09/25 08:32:37  Anna Tarnawska  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
90  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/09/24 14:44:20  Maciej Jasiński  nowa pozycja 
91  Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin  2020/09/23 12:52:55  Anna Tarnawska  poprawka linku 
92  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2020/09/22 14:36:35  Beata Głowacka  USUNIĘCIE DRZEW 
93  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/09/18 10:17:57  Dorota Młynarczyk  zawiadomienie innego organu 
94  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2020/09/17 13:13:27  Kamila Szczygieł  Dodano nowy załącznik 
95  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/09/14 12:12:06  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
96  Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca  2020/09/10 14:12:53  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
97  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2020/09/09 08:53:08  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
98  Ankieta weryfikacyjna  2020/09/09 08:47:20  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
99  Wyjaśnienia treści SIWZ  2020/09/07 10:35:50  Agnieszka Kosmala  pytania i odpowiedzi nr 2 
100  Służba przygotowawcza  2020/09/04 13:10:45  Anna Tarnawska  aktualizacja zarządzenia 
101  Sprawozdania budżetowe  2020/09/04 09:06:48  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
102  Analizy i opracowania zlecone przez Zespół ds. Strategii Rozwoju Miasta i Wieloletnich Programów Inwestycyjnych  2020/09/04 08:18:24  Karolina Piekarska  Zamieszczenie obwieszczenia  
103  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2020/09/03 10:21:29  Beata Szulik  aktualizacja linków 
104  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2020/08/31 14:03:36  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
105  Wykonanie Budżetu Miasta 2020  2020/08/31 13:58:54  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
106  Rejestr petycji - 2018 r.  2020/08/31 11:38:04  Ewa Peryt  publikacja petycji 
107  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2020/08/31 09:13:02  Andrzej Kokotowski  usun. c p r 
108  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/08/31 09:01:45  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 19.08.2020 (zm. koloru) 
109  Program ochrony środowiska przed hałasem  2020/08/28 08:57:36  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
110  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2020/08/28 07:40:27  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
111  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2020/08/27 15:23:26  Marlena Soseńska  nowa pozycja 
112  Kontrola stowarzyszeń  2020/08/27 12:41:46  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
113  Stypendia Socjalne  2020/08/26 14:20:34  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
114  Budżet Miasta Szczecin na dzień 01.01.2020  2020/08/26 11:41:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
115  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2020/08/26 10:40:33  Małgorzata Andryszewska  Dodano nowy załącznik 
116  Program "Zefirek"  2020/08/26 10:06:33  Agata Kowalczyk  Dodano nowy załącznik 
117  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2020/08/26 08:35:06  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
118  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2020/08/25 14:45:01  Beata Trzos  aktualizacja 
119  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015-10  2020/08/25 12:42:32  Jacek Karpowicz  dodanie nowego dyplomu 
120  Budżet Miasta Szczecin 2020  2020/08/24 11:16:38  Tomasz Czerniawski  poprawka błednego linku 
121  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2020/08/21 10:33:11  Ilona Krupecka  dodanie aktualnej kadencji 
122  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2020/08/20 11:47:08  Kamila Szczygieł  Dodano nowy załącznik 
123  Niepubliczne szkoły podstawowe  2020/08/20 11:42:52  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
124  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2020/08/20 08:21:27  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 19.08.2020 
125  Aktualności  2020/08/19 15:14:26  Kamila Szczygieł  Dodano nowy załącznik 
126  VAT-Centralizacja  2020/08/19 14:11:33  Kamila Szczygieł  aktualizacja 
127  Obraz z budynku Urzędu Miasta  2020/08/14 13:14:35  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
128  Regulamin Organizacyjny  2020/08/12 10:53:21  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
129  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2020/08/11 12:46:06  Maria Bieńkowska  nowa pozycja 
130  Graficzna prezentacja mapy akustycznej  2020/08/11 09:00:03  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odnośników do geoportalu 
131  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2020/08/07 08:14:27  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
132  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2020/08/06 15:07:38  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
133  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2020/08/05 11:00:02  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
134  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2020/07/29 10:24:20  Martyna Jakubowska  aktualizacja wykazu zbiorczego 
135  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2020/07/29 10:15:35  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
136  Nauczanie języka sąsiada  2020/07/22 14:51:34  Monika Szarszewska  Nowa pozycja 
137  Wnioski - Dokumenty typu A Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej  2020/07/16 10:34:36  Elżbieta Domaradzka  nowa pozycja - wprowadzenie danych o wniosku 
138  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2020/07/16 08:41:39  Anna Tarnawska  aktualizacja danych 
139  Informacja o rachunkach bankowych Gminy Miasto Szczecin  2020/07/15 10:20:34  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
140  Wyniki konkursów ofert  2020/07/14 12:59:12  Ilona Krupecka  ogłoeszenie otwartego konkursu ofert 
141  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2020/07/13 10:49:41  Edyta Stosik  uzupełnienie  
142  Informacje dla OKW - 28 czerwca  2020/07/11 10:50:07  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
143  Miesięczne stawki dotacji  2020/07/10 14:06:29  Beata Kostańska  dodanie informacji - aktualizacja 
144  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2020/07/09 15:27:13  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
145  Projekt pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/07/08 15:16:15  Agnieszka Dyba  publikacja informacji o projekcie 
146  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2020/07/08 09:47:39  Tomasz Czerniawski  dodanie znacznika
147  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2020/07/08 09:28:44  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
148  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2020/07/08 09:13:00  Tomasz Czerniawski  aktualizacja informacji 
149  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2020/07/07 13:06:24  Beata Szulik  nowa pozycja 
150  Sprawozdania Finansowe 2019  2020/07/06 09:01:03  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
151  Honorowi Dawcy Krwi  2020/07/03 09:39:36  Marzena Kaźmierska  aktuaklizacja 
152  Tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina  2020/07/02 14:45:47  Jacek Karpowicz  nowa pozycja 
153  Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/07/02 14:09:24  Agnieszka Dyba  aktualność 
154  Zwierzęta  2020/07/02 13:31:23  Paulina Kawęcka  edycja danych 
155  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2020/07/02 11:42:23  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
156  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/07/01 11:20:26  Honorata Prałat  aktualizacja 
157  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2020/06/30 10:11:32  Honorata Prałat  Jolanta Wiśniewska - poprawka 
158  Rejestr petycji - 2019 r.  2020/06/24 11:42:40  Anna Kardel  publikacja petycji 
159  Informacje dla wyborcy - 28 czerwca  2020/06/24 11:19:23  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
160  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2020/06/23 14:58:31  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja 
161  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2020/06/18 12:14:56  Piotr Spunda  aktualizacja 18.06.2020 
162  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2020/06/18 09:00:05  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
163  Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych  2020/06/17 09:58:51  Anna Tarnawska  publikacja wyszukiwarki 
164  Nadzór właścicielski  2020/06/16 12:52:26  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
165  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2020/06/15 13:20:50  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
166  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2020/06/10 09:43:18  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
167  Wybory Prezydenta RP - maj  2020/06/10 08:45:29  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
168  Wybory 2020 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2020/06/09 14:12:09  Ewa Szynkowska  aktualizacja 
169  Zasady dostępu do informacji publicznej  2020/06/09 12:29:12  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
170  Instrukcja korzystania z BIP  2020/06/09 12:27:17  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
171  Usługi społeczne  2020/06/08 10:41:24  Barbara Bogacka  nowa pozycja 
172  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020  2020/06/08 09:20:06  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja treści 
173  Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin  2020/06/04 11:13:04  Marta Braun  Dodano nowy załącznik 
174  Wybory 2020  2020/06/03 10:13:10  Marta Czapiewska  aktualizacja 
175  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2020/06/03 10:11:57  Marta Czapiewska  aktualizacja 
176  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2015  2020/06/03 09:03:02  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
177  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2016  2020/06/03 09:02:11  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
178  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2017  2020/06/03 09:01:33  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
179  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2018  2020/06/03 09:00:34  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
180  Sprawozdania Finansowe 2016  2020/06/03 08:55:00  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
181  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2019  2020/06/03 08:48:18  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
182  Budżet Miasta  2020/06/02 12:58:30  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
183  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2020/06/02 08:22:59  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
184  Organizacje i instytucje  2020/06/01 09:53:58  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
185  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2020/05/28 08:33:20  Marcin Śniady  nowa pozycja 
186  Sprawozdania  2020/05/27 11:25:06  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
187  Ulgi i umorzenia podatkowe  2020/05/27 11:21:56  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
188  Publiczne szkoły podstawowe  2020/05/26 11:29:54  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
189  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2020/05/21 15:15:57  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
190  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2020/05/21 14:59:10  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
191  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/05/21 14:54:37  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
192  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2020/05/21 14:54:19  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
193  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2020/05/21 10:47:37  Norbert Wagner  nowy wpis 
194  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2020/05/19 15:01:09  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
195  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2019  2020/05/19 08:57:11  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
196  Sprawozdania Finansowe 2018  2020/05/18 15:34:29  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
197  Delegatura Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej w Biurze Obsługi Interesantów  2020/05/15 14:17:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
198  Publiczne licea ogólnokształcące  2020/05/12 10:25:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
199  Niepubliczne szkoły zawodowe  2020/05/12 08:53:34  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
200  dokumenty typu A - Wnioski  2020/05/11 11:28:18  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do wniosku