Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79549771

Aktualna strona: 261273

Wydrukowano: 1051

Instrukcja korzystania z BIP


Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez ogólnopolską stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl, według menu przedmiotowego lub spisu podmiotów Biuletynu.

Strona, na której się znajdujemy, jest jedną z podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej i zawiera informacje dotyczące Gminy Miasto Szczecin. Stronę obsługuje się w sposób zgodny z powszechnie obowiązujacymi zasadami obsługi stron internetowych.

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych. Strony Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu przedmiotowego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn.

Podmioty wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji a także dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu.

Pracownicy powinni posiadać indywidualny zewnętrzny identyfikator (informacje o osobach odpowiedzialnych za informacje i redagujących je znajdują się w stopce danej strony) a prezentowane informacje są udostępniane do pobrania i wydrukowania.

Serwery stron Biuletynu ochraniane są przez moduł bezpieczeństwa. Informacje zgromadzone w bazie danych strony głównej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie rzadziej niż raz na dobę.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin